ŽIVOTOPIS I RADOVI

prof. dr. sc. Nikola Mandić


a) Osnovni podaci, obrazovanje i zaposlenje

Nikola Mandić ro rođen 16.04.1937. godine u Tomislavgradu.
Sadašnja adresa: Kneza Borne br. 7, 31000 Osijek

Obrazovanje:
1946-1950. godine Osnovna škola Teskera, općina Ljubuški
1950-1954. godine Niža realna gimnazija Ljubuški
1954-1958. godine Viša realna gimnazija Ljubuški
1958-1963. godine Medicinski fakultet Sveučiliša u Zagrebu

Zaposlenje
1963-1964. godine Medicinski centar Virovitica, obvezni liječnički staž
1965-1970. godine Dom zdravlja Konjic
1970-2003. godine Opća bolnica Osijek (Klinička bolnica Osijek)
2003. godine – specijalistička psihijatrijska ordinacija u Osijeku, Radićeva 11/1, tel. (031) 204 999.

 

b) Akademski stupnjevi, napredovanje i funkcije u službi, nagrade i priznanja


1963. godine doktor medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1977. godine doktorat znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu
1980. godine znanstveni suradnik
1983. godine primarius
1984. godine docent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za psihijatriju i mentalnu higijenu
1985. godine docent u kumulativnom radnom odnosu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1988. godine viši znanstveni suradnik
1988. godine izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1991. godine izvanredni profesor na Pravnom fakultetu u Osijeku, za predmet sudska psihijatrija
1998. godine redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za predmet psihijatrija

Napredovanja i funkcije u službi
1963. godine obvezni liječnički staž u Medicinskom centru Virovitica
1965-1970. godine liječnik opće medicine u Domu zdravlja u Konjicu
1970-1973. godine specijalizacija iz neurologije i psihijatrije u Općoj bolnici Osijek i Zagrebu
1973-1980. godine voditelj Odjela za alkoholizam i druge ovisnosti u Odjelu za neuropsihijatriju Opće bolnice u Osijeku
1980-1987. godine voditelj Odsjeka akutne i biologijske psihijatrije na Odjelu za neuropsihijatriju Opće bolnice u Osijeku
1987-1988. godine rukovodilac Odjela za psihijatriju Opće bolnice u Osijeku
1988-2003. godine predstojnik Psihijatrijske klinike KB Osijek

1967-1970. godine ravnatelj Doma zdravlja u Konjicu
1976-1980. godine ravnatelj Opće bolnice Osijek
2001-2002. godine zamjenik ravnatelja KB Osijek

Znanstveno i stručno usavršavanje
1970-1973. godine specijalizacija iz neurologije i psihijatrije
1975-1977. godine postdiplomski studij iz socijalne psihijatrije i alkoholizma u Zagrebu
1977. godine tečaj planiranja zdravstvene zaštite u trajanju od 3 tjedna u Nottinghamu
1980-1985. godine prošao didaktičku analizu
1998-2003. godine izobrazba u vođenju projekata – istraživanje lijekova
Objavljeni radovi

Objavio je nastavne tekstove, dvije knjige, napisao i vodio elektivni kolegij, 86 radova u međunarodno citiranim časopisima, 65 članaka, 26 kongresnih priopćenja, vodio znanstvene projekte i bio mentor u izradi magistarskih i doktorskih radova.

c) Radovi objavljeni u časopisima koji su citirani u Current Contentsu
1. Marcikić M, Mandić N. HOMICIDE-SUICIDE BY STABBING, The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 1990;11(4):312-315.
2. Mandić N, Delalle-Zebić. PERSONALITY DISORDERS IN THE CONDITIONS OF WAR, Past, Present and Future of Psychiatry, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, Singapore, 1994;Vol 2:1191-1193.
3. Mandić N, Ebling Z. PSYCHOLOGICAL STATUS OF DISPLACED PERSONS FROM EAST SLAVONIA, Journal of Refugee Studes, 1994;4:317-327.
Indeksirano u: Hum. Rights Intern. Rep. Int. Bibliogr. Social. Pais Bull. Pais int. Print Rural Dev. Abstr.
4. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J. THE SOCIAL FUNCTIONING OF SCHIZOPHRENIC PATIENTS, The European Journal of Psychiatry, 1994;2:97-105.
5. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J, Mrđenović S. COUNTERTRANSFERENCE IN THE TREATMENT OF BORDERLIEN PERSONALITY DISORDER, The European Journal of Psychiatry 1998;1:50-58.
6. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J and Mrđenović S. A CURRENT PSYCHODYNAMIC UNDERSTANDING OF PANIC DISORDER, British Journal of Medical Psychology (1998),71,27-45.
7. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J, Laufer D. SCHIZOPHRENIC DISORDER AND SOCIAL FUNCTIONING, Psychiatry and Clinical Neurosciences (1998),52,21-27.
8. Požgain I, Mandić N, Barkić J. HOMICIDES IN WAR AND PEACE IN CROATIA. Journal of Forensic Sciences, 1998:1124-1126.
9. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J, Laufer D, Filaković P. SCHIZOPHRENIC DISORDER AND FAMILY ATTITUDES. Eur J Psychiat 1998;12(3):139-15.
10. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Laufer D, Barkić J, Filaković P. COMBAT RELATED POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER AND SOCIAL FUNCTIONING. Eur J Psychiat 1998;12(4):225-231.
11. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Mihaljević S, Ivandić A. SYMPTOME STRUCTURE AND PSYCHIATRIC COMORBIDITY OF COMBAT RELATED POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER. Psychiat Clin Neurosci 1999;53(3):343-349.
12. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Benšić M, Mihaljević S. POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER AMONG CROATIAN VETERANS: A CAUSAL MODEL. Psychiat Clin Neurosci 2000;54(6):625-636.
13. Ebling Z, Santo T, Mandić N, Glavina K, Seric V, Laufer D. OSIJEK HEALTH CENTER DURING THE 1991-1992 WAR IN CROATIA. Mil Med 2000;165(12):929-934.
14. Ebling Z, Santo T, Mandić N, Glavina K, Šerić V, Laufer D. OSIJEK HEALTH CENTER DURING THE 1991-1992 WAR IN CROATIA, Military Medicine,Vol. 165,December 2000,2-7.

d) Sažeci kongresnih priopćenja indeksirani u neuroscience indexu
1. Mandić N. DEPRESSION AND AGING, Neurol. Croat. (1994) Vol. 43. Suppl. 1, str. 44-45.
2. Mandić N. DISPLACED PERSONS, DEPRESSION AND DYING. Neurol. Croat. (1995) Vol. 44, Suppl. 1, str. 43-44.
3. Mandić N. LOW BACK PAIN AND DEPRESSION, Neurol. Croat. (1996) Vol. 45, Suppl. 2, str. 60-61.
4. Mandić N. CLOZAPIN IN THE TREATMENT OF SCHIZOPHRENIA, Neurol. Croat. (1997) Vol. 46, Suppl. 1, str. 43-44.
5. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J, Laufer D. SCHIZOPHRENIC DISORDERS AND SOCIAL FUNCTIONING, Neurol. Croat. (1997) Vol. 46, Suppl. 1, str. 44.
6. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J, Laufer D. SCHIZOPHRENIC DISORDER AND FAMILY ATTITUDES, Neurol. Croat. (1997) Vol. 46, Suppl. 1, str. 44-45.
7. Mandić N. DRUG THERAPY OF POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER, Neurologia Croatica, Vol. 47, Suppl. 1, 1998, p 33.

Radovi objavljeni u časopisima koji se indeksiraju u drugim međunarodnim indeksiranim
publikacijama

1. Mandić N. PSIHIČKO STANJE BOLESNIKA S INFARKTOM MIOKARDA, Soc psihijat, 1978;5:6-87.
Indeksiran u: PsychINFO.
2. Mandić N, Blažek P.: MORALNO SOCIJALNI ASPEKTI SAMOUBOJSTVA U POPOVCU, Soc psihijat, 1983;11:203-210.
Indeksiran u: PsychINFO.
3. Mandić N, Delagić A, Filaković P, Jaramaz M, Bosnić Đ, Barkić J. PSIHOSOCIJALNI FAKTORI I PSIHIČKO STANJE STARIH OSOBA, Soc psihijat, 1986;14:11-22
Indeksiran u: PsychINFO.
4. Jokanović V, Mandić N, Mustagrudić D. CONGENITAL DEFORMITY OF ORO-FACIAL REGION AS A CAUSE OF PSYCHOSOCIAL STRESS, Stomatol Vjesn, 1986;15:203-206.
Indeksiran u: Index Medicus.
5. Mandić N, Filaković P. DIABETES MELLITUS I PSIHIČKO STANJE, Soc psihijat, 1986;14:265-272.
Indeksiran u: PsychINFO.
6. Filaković P, Barkić J, Mandić N. DEPRESIJA U SHIZOFRENIJI, Soc psihijat, 1987;15:237-42
Indeksiran u: PsychINFO.
7. Mandić N, Barkić J, Vlahov D. NARKOMANIJA I SREDNJOŠKOLSKA OMLADINA U OSIJEKU, Soc psihijat, 1988;16:223-238.
Indeksiran u: PsychINFO.
8. Mandić N, Barkić J, Filaković P. COMPARATIVE ANALYSIS OF COGNITIVE FUNCTIONS IN SCHIZOPHRENIC AND ALCOHOLICS, Soc psihijat, 1988;16:187-196.
Indeksiran u: PsychINFO.
9. Mandić N, Mrđenović S, Filaković P, Barkić J, Koić O, Vukšić Ž. TRANSFER I DRUGE TERAPIJSKE METODE SHIZOFRENIJE, Soc psihijat, 1989;17:127-141.
Indeksiran u: PsychINFO.
10. Mandić N, bosnić Đ, Koić O, Vukšić Ž. EMOCIONALNO I SOCIJALNO FUNKCIONIRANJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U OSIJEKU, Soc psihijat, 1990;18:321-341.
Indeksiran u: PsychINFO.
11. Mandić N, Pereković V, Delalle-Zebić M, Radaković Đ. MEDICINSKI PRISTUP PROBLEMU SAMOUBOJSTVA NA PODRUČJU OPĆINE OSIJEK, Soc psihijat, 1991;19:207-217.
Indeksiran u: PsychINFO.
12. Mandić N, Ebling Z. STRES I IZBJEGLICE, Soc psihijat, 1992;1:69-80.
Indeksiran u: PsychINFO.
13. Mandić N. GUBICI I ŽALOVANJA, Soc psihijat, 1992;20:241-248.
Indeksiran u: PsychINFO.
14. Mandić N, Vukšić-Mihaljević Ž. PSYCHOLOGIC STATE OF DISPLACED PERSONS FROM EAST SLAVONIA, Soc psihijat, 1993;3-4:121-135.
Indeksiran u: PsychINFO.
15. Mandić N, Maučević V, Hotujac Lj, Uglešić B. HRVATSKA PSIHIJATRIJA DANAS I OČEKIVANI DALJNJI RAZVOJ, Soc psihijat, 1994;1-2:35-53.
Indeksiran u: PsychINFO.
16. Mandić N. LIČNOST I RATNI STRESORI, Soc psihijat, 1994;1-2:65-73.
Indeksiran u: PsychINFO.
17. Mahnik M, Hotujac Lj, Mandić N. STRES PRVOGA GENITALNOG PREGLEDA U ŽENA, Soc psihijat, 1994;3-4:101-111.
Indeksiran u: PsychINFO.
18. Požgain I, Mandić N, Koić O. SUICID NA OSJEČKOM PODRUČJU U RATU I MIRU, Soc psihijat, 1994;3-4:113-121.
Indeksiran u: PsychINFO.
19. Jukić V, Hotujac Lj, Mandić N. MENTAL HEALTH CARE IN CROATIA, Soc psihijat, 1995;1-2:23-34.
Indeksiran u: PsychINFO.
20. Mandić N. PONAŠANJE U POVOLJNIM I NEPOVOLJNIM UVJETIMA, Soc psihijat, 1995;3-4:181-188.
Indeksiran u: PsychINFO.
21. Mandić N. PSIHODINAMSKA ZNANJA U PSIHIJATRIJSKOM I KULTURNOM OZRAČJU OSIJEKA, Soc psihijat, 1996;1:35-39.
Indeksiran u: PsychINFO.
22. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J, Mrđenović S. COUNTERTRANSFERANCE IN THE TREATMENT OF BORDERLINE PERSONALITY DISORDER, Soc psihijat, 1996;4:130-135.
Indeksiran u: PsychINFO.
23. Mandić N. KRIŽOBOLJA I DEPRESIJA, Soc psihijat, 1996;4:147-151.
Indeksiran u: PsychINFO.
24. Vukšić Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J, Mrđenović S. PSIHOLOŠKI PRISTUP U PSIHOPATOGENEZI PANIČNOG POREMEĆAJA, Soc psihijat, 1997;25:19-25.
Indeksiran u: PsychINFO.
25. Mandić N. ETIKA I SOCIJALNA PSIHIJATRIJA, Soc psihijat, 1997;3-4:143-150.
Indeksiran u: PsychINFO.
26. Filaković P, Barkić J, Mandić N. MAPROTILIN I FREKVENCIJA SRCA, Acta Med lug, 1990;44:347-56.
Indeksiran u: Index Medicus i Excerpta Medica.
27. Mandić N. THE IMMEDIATE ROLE FO PSYCHIATRIC STAFF IN THE RESISTANCE, Acta med Croat, 1993;2:97-100.
Indeksiran u: Index Medicus i Excerpta Medica.
28. Mandić N. A CLINICAL EVALUATION OF MENTAL DISORDERS OF POWS. Acta med Croat, 1993:63-66.
Indeksiran u: Index Medicus i Excerpta Medica.
29. Mandić N, Barkić J, Glavina K. THE CORRELATION BETWEEN BRAIN CT AND PSYCHIATRIC AND PSYCHOLOGICAL DIAGNOSES IN PATIENTS WITH CHRONIC BRAIN SYNDROME, Psychiatria Danubina, 1991;1-2:167-187.
Indeksiran u: Excerpta Medica, Psychological abstracts/PsycINFO.
30. Mandić N, Filaković P. PSYCHOTROPIC DRUGS AND OTHER FACTORS IN THE TREATMENT OF SCHIZOPHRENIA, Psychiatria Danubina, 1992;4:295-307.
Indeksiran u: Excerpta Medica, Psychological abstracts/PsycINFO.
31. Filaković P, Grgurić-Radanović Lj, Koić O, Pavlović E, Mandić N. PSYCHOTROPIC DRUGS, WEATHER CONDITIONS AND BLOOD PRESSURE, Psychiatria Danubina 1993;5:13-19
Indeksiran u: Excerpta Medica, Psychological abstracts/PsycINFO.
32. Mandić N, Barkić J. PSYCHOSOCIAL AND CULTURAL CHARACTERISTICS OF PERSONALITY DISORDERS, Psychiatria Danubina, 1996;8:29-33.
Indeksiran u: Excerpta Medica, Psychological abstracts/PsycINFO.
33. Mandić N. DRUG TREATMENT OF ANXIETY DISORDERS IN SOMATIC PATIENTS, Psychiatria Danubina, 1996;8:97-198.
Indeksiran u: Excerpta Medica, Psychological abstracts/PsycINFO.
34. Filaković P, Jakovljević M, Karner I, Ugrai V, Ljubičić Đ, Mandić N. HYPOTHALAMIC-PITUITARY-THYROID AXIS AND DEPRESSIVE STATES, Vol 7, 3-4:1995;104.
35. Mandić N, Bosnić Đ. PSIHIČKO STANJE HRVATSKIH IZBJEGLICA U REPUBLICI MAĐARSKOJ, Liječ Vjesn 1993;115:209-214.
Indeksiran u: Index Medicus i Excerpta Medica.
36. Mandić N, Ebling Z, Delalle-Zebić M, Koić O. GLAVOBOLJE PROGNANIKA ISTOČNE SLAVONIJE, Liječ Vjesn, 1994;116:291-294.
Indeksiran u: Index Medicus i Excerpta Medica.
37. Mandić N. POSTTRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ /PTSP/, Liječ Vjesn, 1995;117:47-53.
Indeksiran u: Index Medicus i Excerpta Medica.
38. Anton S, Mandić N. SOCIJALNA FOBIJA, Liječ Vjesn, 1997;119:275-278.
Indeksiran u: Index Medicus i Excerpta Medica.
39. Marcikić M, Mandić N. KOMBINIRANA UBOJSTVA-SAMOUBOJSTVA, Liječ Vjesn, 1998;120:333-336.
40. Anton S, Mandić N, Požgain I. SAMOUBOJSTVA NA OSJEČKOM PODRUČJU, Soc psihijat, 28(2000)155-161.
41. Gegmečić D, Mandić N. PSIHOPATOLOŠKI ASPEKTI EPILEPSIJE, Soc psihijat, 28(2000);85-89.
42. Grgić M, Knežević Z, Mandić N, Degmečić D, Koić O. PARASUICID DJECE I ADOLESCENATA LIJEČENIH NA KLINIČKOM ODJELU DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE U OSIJEKU, Soc psihijat, 29(2001);199-205.
43. Mandić N. PSIHIJATRIJSKA EVALUACIJA BOLI, Soc psihijat «9 (2001)63:71.
44. Degmečić D, Mandić N. STRAH I MOZAK, Soc psihijat, 30(3003);63-69.
45. Grgić M, Mandić N, Koić O, Knežević Z. RAZLIKE U DEPRESIVNOSTI I BEZNADNOSTI IZMEĐU DJECE PROGNANIKA I NE PROGNANIKA, Soc psihijat, 30(2002);154-159.
46. Anton S, Mandić N, Mrđenović S. UTJECAJ DEMOGRAFSKIH I DRUŠTVENIH OBILJEŽJA NA RADNU SPOSOBNOST OBOLJELIH OD PTSP, Soc pishijat, 31(2003);151-162.
47. Andon S, Mandić N, Laufer D. UTJECAJ POJEDINIH SIMPTOMA PTSP I INTENZITETA KLINIČKE SLIKE NA RADNU SPOSOBNOST OBOLJELIH, Liječ vjesn, 126(2004);11-18.
48. Mandić N, Bosnić Đ. PSYCHOLOGICAL STATE OF THE CROATIAN REFUGEES IN THE REPUBLIC HUNGARY, Croatin Medical Journal, 1992;33:106-109.
Indeksiran u: Biosis, Excerpta Medica, Extramed.
49. Mandić N, Karner I, Zibar L. DEVELOPMENT OF MEDICINE IN OSIJEK, Croatin Medical Journal (CMJ), 1993;34(1):78-83.
Indeksiran u: Biosis, Excerpta Medica, Extramed.
50. Maglajlić A, Maglajlić D, Mandić N, Ružić K, Vujić M, Vidošić S. PSYCHOSOCIAL FACTORS IN GROUP OF 400 ALCOHOLICS – INVESTIGATED TWO GROUPS, EACH OF 200 ALCOHOLICS, Alcoholism, Zagreb 1976;12:163-168.
51. Mandić N, Ružić K. ANXIETY IN THE ALCOHOLICS FAMILY, Alcoholism, 1976;2:92-97.
Indeksiran u: Excerpta Medica, Date bases.
52. Mandić N. THE STRUCTURE OF THERAPEUTIC GROUP OF ALCOHOLICS, Alcoholism, 1978;2:158-163.
Indeksiran u: Excerpta Medica, Date bases.
53. Mandić N. DIFFICULTIES IN REORGANIZATION OF THE FAMILY OF THE ALCOHOLIS, Alcoholism, 1983;19:59-64.
Indeksiran u: Excerpta Medica, Date bases.
54. Vukšić Mihaljević Ž, Barkić J, Mihaljević S, Mandić N, Filaković P, Bosnić Đ. A GROUP OF WAR PRISONERS FROM THE SLAVONIA REGION, Psychologische Beitrage 1992;34:310-323.
Indeksiran u: Index medicus.
55. Filaković P, Barkić J, Mandić N. MENTAL DISORDERS IN CROATIAN SOLDIERS IN OUTPATIENT TREATMENT AT EAST SLAVONIAN BATTLEFIELS, Psychologische Beitrage 1992;34:250-257.
Indeksiran u: Index medicus.
56. Mandić N. TRAUMATIC EXPERIENCE AND MEDIATORS OF PSYCHOPATHOLOGY, Proceedings of the 18 th Danube Symposion of Psychiatra, Psychiatria Danubina, Vol. 10, No.2, 1998;79-81.
Indeksiran u: Excerpta Medica, Psychological abstract/PsychINFO.
57. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J, Mrđenović S. COUNTERTRANSFERENCE IN THE TREATMENT OF BORDERLINE PERSONALITY DISORDER, The European Journal of Psychiatry 1998;1:50-58.
58. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J, Mrđenović S. A CURRENT PSYCHODYNAMIC UNDERSTANDING OF PANIC DISORDER, British Journal of Medical Psychology (1998), 71:27-45.
59. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J, Laufer D. SCHIZOPHRENIC DISORDER AND SOCIAL FUNCTIONING, Psychiatry and Clinical Neurosciences (1998);52:21-27.

Ostali članci
1. Mandić N, Ružić K. Medicinsko sociologijski aspekt alkoholičara aktivnih sudionika u saobraćaju, Psihomedicina saobraćaja 6:103, Osijek 1970.
2. Maglajlić A, Maglajlić D, Mandić N, Kesl Z, Čohodar S. Prilog u proučavanju socijalnopsihijatrijskog aspekta alkoholizma, Med vjesn, Osijek, 5:15, 1973.
3. Maglajlić A, Ružić K, Mandić N. Heminevrin u liječenju delirium tremensa i alkoholizma, Simpozij o heminevrinu, Zenica, 1973.
4. Ružić K, Mandić N. Značenje neuroza u psihomedicini saobraćaja, Psihomedicina saobraćaja, Osijek 5:121, 1973.
5. Ružić K, Maglajlić A, Mandić N, Kesl Z. Klinički tretman grupe vozača, Psihomedicina saobraćaja, Osijek, 6:103, 1974.
6. Maglajlić A, Maglajlić D, Mandić N, Ružić K. Komparativno ispitivanje na poslu dviju grupa alkoholičara, Med vjesn, Osijek, 7:27, 1975.
7. Mandić N, Ružić K. Tentamen suicidii alkoholičara, Alkoholizam, 4:63, Beograd, 1975.
8. Mandić N, Ružić K. Utjecaj socijalnih uslova na pojavu delirium tremensa, Alkoholizam, Beograd, 4:73, 1975.
9. Mandić N. Delirium tremens u našem bolničkom materijalu, «Al-Klub», 8:11, Zagreb, 1975.
10. Mandić N. Stalno usavršavanje liječnika u nas, Zbornik radova II Kongresa Jugoslavije, Sarajevo, 1976. str. 516-519.
Čatipović K, Mandić N. et al. Prva uspješna defibrilacija u koronarnoj Jedinici internog odjela, Med vjesn, Osijek, 8:81, 1976.
11. Mandić N, Čandrlić I. Hepar kroničnog alkoholičara u fazi akutne intoksikacije alkoholom, Med vjesn, Osiejk, 8:23, 1976.
12. Ružić K, Maglajlić A, Maglajlić D, Mandić N. Pokušaji samoubojstva u Osijeku, Med vjesn, Osijek, 8:27, 1976.
13. Maglajlić A, Mandić Z, Maglajlić D, Mandić N. Korelacija stomatoloških promjena u kroničnog alkoholičara, Simpozij stomatologa Slavonije i Baranje, Zbornik radova, Osijek, 1976.
14. Mandić N, Mrđenović S. Socijalno psihijatrijske karakteristike traktorista alkoholičara, Zbornik radova VII. Stručnog sastanka internista Slavonije i Baranje, Osijek, 1977.
15. Mandić N, Ružić K. Kontrola ili pomoć vozačima, Psihomedicina saobraćaja, Osijek, 8:171, 1977.
16. Mandić N, Ružić K. Liječeni i neliječeni alkoholičar u prometu, Psihomedicina saobraćaja, Osijek, 8:177, 1977.
17. Ružić K, Mandić N. Bračni drug alkoholičara u procesu liječenja alkoholizma, Med vjesn, Osijek, 9:11, 1977.
18. Mandić N. Medicina i zdravstvo u Slavoniji i Baranji, Med vjesn/73, 1977, Osijek.
19. Mandić N. Liječnik i liječnička deontologija danas, Zbornik radova Simpozija iz povijesti zdravstvene kulture vojvođansko-slavonskog podunavlja, Novi Sad, 1977, str. 235-244.
20. Mandić N, Ružić K. Psihoklima u obitelji alkoholičara, Zbornik radova znanstvenog skupa: Istraživanje na području defektologije, Zagreb, 1978.
21. Ružić K, Mandić N. Pokušaj samoubojstva vješanjem, Med vjesn, Osijek, 10-131, 1978.
22. Mandić N, Ružić K. Psihosocijalna inaktivnost u obitelji alkoholičara, «Al-Klub», 3:4/13, 1978, Zagreb.
23. Mandić N, Ružić K. Psihoklima u obitelji alkoholičara, Med vjesn, Osijek, 10-35, 1978.
24. Mandić N. Psihička i socijalna aktivnost kao faktor liječenja funkcionalne psihoze, Med vjesn, Osijek, 10-125, 1978.
25. Mandić N, Ružić K. Psihosocijalni inaktivitet u obitelji alkoholičara, Med vjesn, 10:29, Osijek, 1978.
26. Mandić N, Ružić K. Bolesnik u procesu liječenja danas, Zbornik radova VIII. Stručnog sastanka internista Slavonije i Baranje, Osijek, 1978.
27. Mandić N, Ružić K. Alkoholizam na neuropsihijatrijskom odjelu, Alkoholizam, Beograd, 2:113, 1978.
28. Mandić N. Interakcija bolesnik-liječnik, Zbornik radova X. Stručnog sastanka internista Slavonije i Baranje, Osijek, 1979, str. 43-48.
29. Mandić N. Obitelj i škola mjesto primarne prevencije alkoholizma «Al-Klub», 4:5, Zagreb, 1980.
30. Mandić N, Ružić K. Alkoholičari-aktivni sudionici u prometu, Psihomedicina saobraćaja, Osijek, 9:141, 1980.
31. Mandić N. Evaluacija medicinskog rada regionalne bolnice, Zdravstvo, Zagreb, 231-240, 1980.
32. Mandić N. Radna i sociološka atmosfera kao provocirajući faktor endogene psihoze, Med vjesn, 12:5, Osijek, 1980.
33. Mandić N. Neki etički problemi u liječenju alkoholizma, Psihomedicina saobraćaja, 10:91, Osijek, 1980.
34. Šimek I, Ružić K, Mandić N. Automedikacija i saobraćaj, Psihomedicina saobraćaja, Osijek, 1980.
35. Mandić N. Bračni i obiteljski život mjerilo uspješnosti rehabilitacije alkoholičara, «Al-Klub», 4-5, str. 3, Zagreb, 1980.
36. Mandić N. Radni i društveni aktivitet u prevenciji i rehabilitaciji psihičkih poremećaja u involuciji, Zbornik radova XI. Stručnog sastanka internista Slavonije i Baranje, Osijek, 1980, 515-520.
37. Mandić N. Bolesnici s funkcionalnom psihozom i njihova obitelj, Psihijatrija, Zbornik radova VI. Kongresa neurologa i psihijatara Jugoslavije, Sarajevo, 1980.
38. Mandić N. Zdravstvena kultura, osobni i društveni standard značajni faktori zdravstvenog stanja stanovništva, Zdravstvo, Zagreb, 23:70, 1981.
39. Mandić N. Anksioznost u bolesnika s infarktom miokarda, Zbornik radova 12. Stručnog sastanka internista Slavonije i Baranje, Osijek, 1981. str. 409-415.
40. Mandić N. Tjelesna bolest i inaktivnost u razvoju depresivnih stanja, Med vjesnik, 13.13, Osijek, 1981.
41. Mandić N, Radaković Đ. Analiza samoubojstava u jednoj subkulturi, Engrami, Beograd, 3:227, 1981.
42. Mandić N. Znanstveni i edukativni pristup razvitku medicine u Osijeku, Znanstveni skup Osijek, kao polarizacijsko žarište, Zbornik JAZ-u str. 523-528, Osijek, 1981.
43. Mandić N, Bosnić Đ, Barkić J. Paranoidnost liječenih alkoholičara, Zbornik radova 13. Stručnog sastanka internista Slavonije i Baranje, Osijek, 1982.
44. Mandić N, Matijević I, Erpačić S, Jelen A, Mamula D, Popović R. Razvoj terapijske zajednice u Slavoniji i Baranji, Med vjesn, Osijek, 1982.
45. Mandić N, Delagić A. Evaluacija liječenja shizofrenije u Osijeku, Psihijatrija, Zbornik radova VII. Kongresa psihijatara Jugoslavije, Budva 1984.
46. Mandić N, Bosnić Đ, Barkić J. Mentalno zdravlje i zaštita mentalnog zdravlja u Domu umirovljenika Osijek, Psihijatrija, Zbornik radova VII. Kongresa psihijatara Jugoslavije, Budva 1984.
47. Mandić N. Duševni odgovori na tjelesne bolesti, Zbornik radova XVI. Stručnog sastanka internista Slavonije, Osijek, 1985. str. 456-458.
48. Mandić N, Delagić A, Filaković P, Jaramaz M. Karakterisike i evaluacija liječenja shizofrenije u Osijeku, Med vjesn, 1987;19:13-5.
49. Mandić N, Delagić A. Evaluacija liječenja alkoholizma u Osijeku, Engrami, godina X., 1988. br. 1-2, Beograd.
50. Mandić N, Knežević Z, Delagić A. Roditelji i duševno zdravlje djece, Okrugli stol, Žena, god. 46 (3), 1988, Zagreb, str. 78-101.
51. Mandić N, Sinrajh M, Simić B. Značaj psihijatrijskih, neuroloških endokrinoloških bolesti i bolesti osjetilnih organa sa stajališta trajanja i učestalosti bolovanja, Analiza Zavoda Jugoslav. Akad. Sv.6, str. 49-57, 1989, Osijek.
52. Mandić N, Požgain I, Vukšić Ž. Dnevna bolnica u Psihijatrijskoj klinici u Osijeku, Zbornik radova 3. jugoslavenskog simpozija psihijatrijskih dnevnih bolnica, Štampa, Sarajevo, 1989. str. 55-68.
53. Mandić N. Medicinska etika i psihijatrija, Medicinska akademija Hrvatske, ZLO, Osijek, 1989, str. 55-66.
54. Mandić N, Delalle-Zebić M. Mržnja, Med vjesn, 1991, 23(3-4) 117-124.
55. Mandić N. Zarobljenik, Ratna psihologija i psihijatrija (ur.E.Klain), glavni sanitetski stožer Republike Hrvatske, Zagreb, 1992.
56. Mandić N. Psihijatrijska klinika Opće bolnice Osijek u Domovinskom ratu, Med vjesn, 1992;24(1-2):163-169.
57. Ebling Z, Mandić N, Janković B. Primarna zdravstvena zaštita općine Osijek u uvjetima rata, Zdravstvo, Zagreb, 1992;65-71.
58. Mandić N. The prisoner of war, Psychology and psychiatry of war, U:Klain E, Glavni sanitetski stožer Republike Hrvatske, Zagreb 1992, /157-157/.
59. Rade Z, Filaković P, Knajz O, Koić O, Mandić N. Lječidbeno ozračje na Psihijatrijskoj klinici u Osijeku pred početak rata u Hrvatskoj, Med vjesn, 1992;24(1-2):217-220.
60. Filaković P, Barkić J, Mandić N. Psihičko stanje ambulantno liječenih vojnika na istočno-slavonskom bojištu, Med vjesn, 1992;24(1-2):221-6.
61. Mandić N. Kliničko-istraživačka procjena posttraumatskog stresnog poremećaja, U: Barić N. (ur): Djeca u ratu i poslije rata, Zbornik 6. referata sa savjetovanja 1993;89-94.
62. Mandić N. Psihosocijalni pristup oboljelim od karcinoma. U; Ebling Z, Budak A. (ur) Problematika rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Osijek-Zagreb, 1993;219-225.
63. Buzov I, Klain E, Kozarić-Kovačić D, Mandić N, Vidović V. Psihološka medicina na pragu XXI. Stoljeća, Zdravlje i bolesti u Republici Hrvatskoj u prvim desetljećima XXI. Stoljeća, 107-111, 1996.
64. Mandić N. Razvoj Opće bolnice Osijek, od turskog do suvremenog Osijeka. Ur. Julio Martinčić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad Osijek, 1996, str. 480-482.
65. Mandić N. Život i djelo dr. Ive Glavana u Osijeku, Ur: M. Kovačić, D.T.S. Grafičke usluge, Koprivnica, 1997, str. 47-65.

e) Ostala kongresna priopćenja
1. Mandić N, Ružić K. Alkoholičari aktivni sudionici u prometu, Sudsko-medicinske i pravne aktualnosti, Zbornik radova, Zagreb, 1978.
2. Mandić N. Obitelj i škola mjesto primarne prevencije alkoholizma, Knjiga sažetaka radova I. Jugoslavenskog kongresa o alkoholizmu, Zagreb, 1979.
3. Mandić N. Radni i društveni aktivitet u prevenciji i rehabilitaciji psihičkih poremećaja u involuciji. Sažeci radova VII. Čehoslovačko-jugoslavenskog psihijatrijskog kongresa, Bratislava, 27-30.08.1980.
4. Mandić N. Soziologische verhaltnisse und arbeitsatmosphare als provokationsfaktoren enner endogenene psychose, 20. Neuropsychiatrische: symposium, Pula, 1980.
5. Mandić N. Die bedeutung koroerlicher krankheit und inaktivitat fur die entwichlung depressiver zustande, 21. Neuropsychiatrisches symposium Pula, 1981.
6. Mandić N. Dementni sindrom nakon subarahnoidalnog krvarenja, Neuropsihijatrijski simpozij, Pula, 1982.
7. Mandić N. Hitna hospitalizacija psihijatrijskih bolesnika, 23. Neuropsihijatrijski simpozij, Pula, 1983.
8. Mandić N. Group psychotherapy of treated alcoholics womens with neurotic manifestations. XIII. IFMP International Congress of psychotherapy, 6-12. October, 1985, Opatija.
9. Mandić N. Delalle-Zebić M. Headache of Croatin refugees proceedings, Ed. Barač B. 32st International Neuropsychiatric Symposium, 14th-20th June, Graz, 1992, p 120.
10. Mandić N, Delalle-Zebić M. Reactions and experience of war between schizophrenic patients, program and abstract. An International conference, Ed: The British Columbia Mental Health Society Vancouver, July 19-22, 1992, p-99.
11. Mandić N. Psychological status of older displaced persons from East Slavonia, proceedices, Ed: Barač B. 33rd. International Neuropsychiatric Symposium in Pula, 10th-12th June, 1993, p-35.
12. Mandić N. Personality disorders in the conditions of war. Abstract, 9th World Congress of Psychiatry, Rio de Janeiro, June 6th-12 th 1993, p-282.
13. Mandić N. Radni i društveni aktivitet u prevenciji psihičkih poremećaja u involuciji, sažeci VII. Čehoslovačko-jugoslavenskog psihijatrijskog kongresa, Bratislava 1980.
14. Mandić N. Pranoidita lečenyh alkoholiku, VIII Jugoslavensko-čehoslovački psihijatrijski kongres, Šibenik 1982.g.
15. Mandić N. Psychiatry facing new demands, Book of abstracts international Conference, Trauma Recovery Training: Lessons Learned.
16. Mandić N. Psychological status of displaced persons from east Slavonia, Abstracts of Papers Presented at the VII th International Symposium, Caring for survivors of tortura, 1995, Cape Town, p. 16.
17. Mandić N. Bračni i obiteljski život – mjerilo uspješnosti rehabilitacije alkoholičara, Knjiga sažetaka radova I Jugoslavenskog kongresa o alkoholizmu, Zagreb 1979.g., str. 95.
18. Mandić N. Obitelj i škola, mjesto primarne prevencije alkoholizma, Knjiga sažetaka radova I Jugoslavenskog kongresa o alkoholizmu, Zagreb 1979.g., str. 96.
19. Mandić N, Mahnik M. Characteristic and evaluation in the treatment of schizophrenia in Osijek, 25. Internationales Neuropsychiatrisches Gerald-Grinschgl-Symposium, Pula 1985: p. 247-248.
20. Mandić N. Psychosocial factors and mental state of the aged, 26 th International Neuropsychiatric Symposium in Pula, Neurologija, Suppl. 1, Vol. 35, 1986, p-117.
21. Mandić N, Barkić J, Filaković P. Comparative analyzes of cognitive functions in schizophrenics and alcoholics, 28 th International Neuropsychiatric Symposium in Pula, Neurologija, Suppl. 1, Vol. 37, 1988, p. 54-55.
22. Mandić N, Filaković P, Barkić J, Koić O, Vukšić Ž. Psychotropic drugs and other factors in the treatment of schizophrenia, 29 th International Neuropsychiatric Symposium in Pula, Neurologija, Suppl. 1, Vol. 38, 1989, p. 120-121.
23. Mandić N, Glavina K, Filaković P, Barkić J. The correlation between the brain CT and psychiatric and psychological diagnoses in patients with chronic brain syndrome, 30 th International Neuropsychiatric Symposium in Pula, Neurologija, Suppl. 2, vol. 39, 1990, p. 106-107.
24. Mandić N, Vukšić-Mihaljević Ž. Social functioning of schizophrenic patients. 31 th International Neuropsychiatric Symposium in Pula, Neurologija, Suppl. 2, Vol. 39, 1993, p. 89.
25. Filaković P, Radanović-Grgurić Lj, Barkić J, Mandić N, Koić O. Changes of the biological PTSD correlates during the treatment. Proceedings of the 18 th Danube Symposium of Psychiatry, Psychiatria Danubina, vol. 10, No 2, 1998, p. 101.
26. Radanović-Grgurić Lj, Mandić N, Karner I, Filaković P, Barkić J, Smoje J. Thyroid dysfunction and depression. Proceedings of the 18 th Danube Symposium of Psychiatry, Psychiatria Danubina, vol. 10, No 2, 1998, p. 178.

Nastavni tekstovi
1. Mandić N. Etika i psihijatrija u: Psihijatrija (ur. Maučević V. i sur.) Medicinska naklada Zagreb, 1995;str.247-253
2. Mandić N. Konzultativno suradna (Liaison) psihijatrija u: Psihijatrija (ur. Maučević V. i sur.), Medicinska naklada Zagreb 1995; str. 237-245.

Elektivni kolegij
1. Mandić N. Cjeloviti pristup tjelesnom bolesniku, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Studij medicine Osijek, Zagreb 1995.g.

Knjige
1. Radovančević Lj. I Mandić N. Samoubojstvo i humor, Osijek, 1987, str. 80.
2. Mandić N. (ur.) Suicidologija, Osijek, 1988.g, str. 537.

Mentorstva za izradu magistarskih radova
1. Mr.sc.dr. Mirta Mahnik, Stres prvog genitalnog pregleda u žena.
2. Dr. Ivan Požgain, Usporedba homicida u ratu i miru na Osječkom području.
3. Dr. Željka Vukšić-Mihaljević, Utjecaj sredine prema shizofreniji na ehabilitaciju shizofrenih bolesnika u Osijeku.
4. Dr. Ljiljana Radanović-Grgurić, Funkcionalni poremećaj štitnjače i depresije.
5. Dr. Oliver Koić, Psihosomatski poremećaj srednjoškolaca u Osijeku.
6. Dr. Vesna Pereković, Suicidi u Osijeku u ratnom i mirnodopskom periodu.
7. Dr. Nada Blagojević-Damašek, Posttraumatski stresni poermećaj i gubitak ekstremiteta.
8. Dr. Sanda Anton, Radna sposobnost u osoba s posttraumatskih stresnim poremećajem.
9. Dr. Marijana Braš, Spol, tijek i razvoj shizofrenije u Osijeku.
10. Dr. Mirela Delalle, «Utjecaj ratnih traumatskih iskustava i obiteljskih odnosa na agresivnost adolescenata».

Mentorstva u izradi doktorata znanosti
1. Mr.sc.dr. Željka vukšić-Miljaević, Etiologija PTSP.
2. Mr.sc.dr. Ivan Požgain, Odnos poremećaja ličnosti i PTSP.
3. Mr.sc.dr. Ljiljana Grgurić Radanović, Veliki depresivni poremećaj u prognanika.

Ostala znanstvena djelatnost
- Pozvani predavač na Middle European School of Clinical Psychofarmacology, u Zagrebu 1985. godine i u Opatiji 1987. godine.
- Pozvani predavač na 35. Internacionalnom simpozijumu u Puli 1998.g.
- Pozvani predavač na «Psihijatrijskim Rapskim danima» 1998.g.
- Recenzent više udžbenika i knjiga, projekata u Ministarstvu znanosti i radova u «Liječničkom vjesniku», «Medicinskom vjesniku» i drugim časopisima.

Znanastveni i stručni projekti
1. 1980-1985. godine «Epidemiologa i karakteristike shizofrenije u Osijeku», voditelj projekta, financijer Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske.
2. 1985-1990. godine «Komunikacija i poremećaji komunikacije kod srednjoškolske i studentske omladine u Osijeku», voditelj projekta, financijer Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske, angažirana 2 novaka koji su sad amagistri znanosti (dr. Oliver Koić, dr. Željka Vukšić-Mihaljević).
3. 1991-1996. godine «Biopsihosocijalni pristup kriznim i depresivnim stanjima», voditelj projekta, financijer Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske, angažiran novak (dr. Mirela Grgić).

Sva tri znanstvena projekta su značajno utjecala na razvoj stručnog i znanstvenog rada na Psihijatrijskoj klinici Kliničke bolnice Osijek, te na osposobljavanju kadrova za Studij medicine.
Radom na projektima 4 liječnika su završila magisterij znanosti i jedan liječnik doktorat znanosti (dr. Oliver Koić, dr. Ljiljana Radanović-Grgurić, dr. Željka Vukšić-Mihaljević, dr. Ivan Požgain, te dr.sc. Pavo Filaković).
Glavni istraživač u kliničkom istraživanju efikasnosti lijekova – 14 projekata.
Istraživanje unapređuje rad u kliničkoj psihijatriji, diferencira stručni odnos i odnos prema bolesniku i istraživanja unapređuju klinički psihijatrijski rad u cijelosti.

Rad u odborima i povjerenstvima fakulteta
- Zamjenik voditelja Područnog Studija medicineu Osijeku od 1991. do 1997. godine.
- Predsjednik Povjerenstva za studentski standard i odnose sa studentima na Područnom Studiju medicine u Osijeku od 1997. godine.
- Član znanstvenog odbora Područnog studiaj medicine u Osijeku od 1979.g.

Društvena i ostala djelatnost
Prof.dr. Nikola Mandić je bio urednik Liječničkih novina kroz 15 godina i kroz to vrijeme je objavio 30-tak članaka. Pisao je i u drugim popularnim novinama članke iz područja zdravlja čovjeka.
Uređivao je rubriku «Medicina» u «Vjesniku» i objavio više od 10 odgovora na pitanja građana. Više puta je sudjelovao na radiju i televiziji i predstavljao određene zdravstvene probleme u društvu.

Područje stručnog i znanstvenog rada dr.sc. Nikole Mandića je klinička psihijatrija s biološkim, psihodinamskim i sociodinamskim pristupom. Socijalna i forenzička psihijatrija mu je uže područje djelovanja.
Na području kliničke psihijatrije dao je niz uspješnih radova, vodio je znanstveno-istraživačke projekte, sve od interesa za psihijatrijsku praksu.
Značajno je utjecao na utemeljenje, organizaciju i kvalitetu psihijatrijske službe u Osijeku, pa time i Republici Hrvatskoj.
Kontinuirano je unapređivao i evaluirao dodiplomsku nastavu na Studiju medicine u Osijeku i postdiplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, pa je time značajno utjecao na kvalitetu nastave.
Svojim ukupnim radom nastoji i uspjeva održati i njegovati kliničke, istraživačke i pedagoške dimenzije psihijatrije.

Uredništvo znanstvenih ili stručnih časopisa
- 1976. godine do danas član uredničkog Odbora «Medicinskog vjesnika» Osijek.
- 1980. godine do danas član uredničkog Odbora «Socijalna psihijatrija», Zagreb.
- 1992. godine do danas, član uredničkog Odbora Liječničkog vjesnika.

Članstvo i funkcije u znanstvenim stručnim društvima
1. Predsjednik znanstvenog društva za povijest zdravstvene kulture Slavonije i Baranje od 1980. do 1987.g.
2. Potpredsjednik Hrvatskog psihijatrijskog društva.
3. Član Hrvatskog liječničkog zbora.
4. Član Hrvatskog društva za forenzičku psihijatriju.
5. Redoviti član Medicinske akademije od 1981. godine.
6. Član glavnog odbora Hrvatske medicinske akademije od 1981. do 1985. godine.
7. Član hrvatskog društva za kliničku psihijatriju.
8. Predsjednik Podružnice Zbora liječnika u Osijeku od 1982. do 1992. godine.
9. Aktivni član New York Academy of Schiences od svibnja 1996. g.
10. Član znanstvenog savjetodavnog odbora, međunarodnog psihijatrijskog simpozija u Puli.

Organizacija stručnih i znanstvenih skupova
1. 1977. godine, I Simpozij iz istorije zdravstvene kulture Vojvođansko-Slavonskog Podunavlja, Bačka Palanka-Bač-Ilok, član Organizacijskog odbora i član uerdništva Zbornika radova.
2. 1980. godine, Prvi simptozij povijesti zdravstvene kulture Slavonije i Baranje, Osijek, član Organizacijskog odbora i član uredništva Zbornika radova.
3. 1983. godine, II Simpozij Istorije zdravstvene kulture Bačke i Baranje, sombor-Bezdan, član Organizacijskog odbora i član uredništva Zbornika radova.
4. 1987. godine, II Jugoslavenski kongres za prevenciju samoubojstava, Osijek, predsjednik Organizacijskog odbora.
5. 1988. godine, Simpozij «Roditelji za bolje duševno zdravlje djece», Osijek, potpredsjednik Organizacijskog odbora.
6. 1996. godine, Prvi hrvatski psihijatrijski znanstveni simpozij o posttraumatskom stresnom poremećaju, predsjednik Organizacijskog odbora.
7. 2002. godine, Treći hrvatski psihijatrijski kongres, predsjednik Organizacijskog odbora.

Znanstvene i stručne nagrade
1. Medalja Congreso Mundial de Psiquiatria, 1978. godine u Lisboa
2. Medalja «Ladislav Rakovac» za požrtvovan rad i izvanredne zasluge u Zboru liječnika Hrvatske.
3. Nagrada grada Osijeka 1988. godine.
4. Nagrada «Pavao Ćulumović» za znanstveni rad 1978. godine.
5. Spomenspis 91/92 od Sveučilišta u Osijeku.