Naslovnica | English | Magyar | Italiano
Psihijatrija Novosti | Najave | Psihijatrija Arhiv | Foto galerija

Virovitica Pakrac Nova Gradiška Požega Našice Slavonski Brod Osijek Vinkovci Vukovar
pretraga po karti klikom na grad

Novosti
Psihijatrija - novosti
Najave
Psihijatrija - buduća događanja
Arhiv
Starije novosti i događanja
Arhiv
sadržaja
Odjeli psihijatrije
pri općim bolnicama
Slavonski susjedi
Odjeli psihijatrije izvan Slavonije
Grane psihijatrije
Bibliografija
Statistika
Različiti statistički podaci
Press Clippings
Psihijatrija i mediji
Liječnička drustva
Pregled liječničkih i srodnih drustava
Adresar
psihijatrijskih ustanova
Sponzori i donatori
Linkovi
ImpressumMarketingLilly

Kongresni sažeci s domaćih znanstvenih skupova

 

 1. Gruber Ema N., Danijel Crnković, Mirjana Bjedov Alopecia areata in female patient suffering from borderline personality disorder (with co-occurring mood disorder, present episode depressive)- case report. Abstract. Psychodermatology congres, Cavtat 2004.
   
 2. Gruber EN, Golik-Gruber V. Primjena tehnika kognitivno - bihevioralne psihoterapije u održavanju alkoholne apstinencije i tretmanu depresivnosti kod bolesnika izloženog mobingu i stigmi alkoholičara (kognitivna konceptualizacija slučaja). Knjiga sažetaka. II. Hrvatski psihijatrijski dani, Opatija 2005.
   
 3. Gruber EN, Golik-Gruber V. Primjena tehnika kognitivno - bihevioralne psihoterapije u održavanju alkoholne apstinencije i tretmanu depresivnosti kod bolesnika izloženog mobingu i stigmi alkoholičara (kognitivna konceptualizacija slučaja). Knjiga sažetaka. I Hrvatski interdisciplinarni Simpozij Mobing, Opatija 2005. [148 KB]
   
 4. Brlas, Siniša ; Elvira, Koić; Snježana Vondraček; Matija, Zidar; Zdravko, Sertić; Vlatko, Grabovac. Program rada s konzumentima opojnih droga u savjetovalištu za prevenciju ovisnosti.10.godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Psihologija i psiholozi u prevladavanju krize".Plitvička Jezera, 06.-09.11.2002.knjiga sažetaka, str.10.
   
 5. Jasna, Per-Kožnjak; Elvira, Koić; Marieta, Kanižaj; Pavica-Biondić-Ivanković; Vesna, Hećimović. Kvaliteta života adolescenata. 10.godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Psihologija i psiholozi u prevladavanju krize".Plitvička Jezera, 06.-09.11.2002.knjiga sažetaka, str.35.

 6. Treći hrvatski psihijatrijski kongres "Za duševno zdravlje i međusobno razumijevanje". Osijek, 25.-28.09.2002.
   
 7. Koić Elvira ; Margita, Hajduković; Nada, Medved; Vesna, Majstorović; Melita, Takač; Snježana, Vondraček; Dragan, Kastaneti. Provođenje sigurnosne mjere obveznog liječenja od ovisnosti na slobodi. Sažeci radova, str.51-52.
   
 8. Koić Elvira ; Marija, Matek; Lana, Mužinić-Masle; Veljko, Đorđević; Snježana, Vondraček; Mobbing. Sažeci radova, str.122-133.
   
 9. Jasna, Per-Kožnjak; Marieta, Kanižaj; Pavica, Biondić.Ivanković; Elvira, Koić; Vesna, Hećimović. Kvaliteta života adolescenata. Sažeci radova, str.41-42.
   
 10. Jadranka, Puzak; Elvira, Koić; Snježana, Vondraček; Tanja, Brezovečki. Primjena NLP metode metafore u proradi traumatizirajućih iskustava. Sažeci radova, str.32.
   
 11. Zlata, Rončević; Antonia, Kezele; Elvira, Koić; Gordana, Raut; Snježana, Vondraček; Ivanka, Duvnjak. Institucionalni smještaj osoba s duševnim smetnjama. Sažeci radova, str.52-53.
   
 12. Tanja, Francišković; Dragica, Kozarić-Kovačić; Rudolf, Gregurek; Elvira, Koić. PTSP i obiteljska podrška. Sažeci radova, str. 71.
   
 13. Tomo, Brataljenović; Milivoj, Kramarić; Veljko, Đorđević; Lana, Mužinić-Masle; Elvira, Koić. Čimbenici rizika kardiovaskularnih bolesti kod bolesnika s PTSP-om. Sažeci radova, str. 85.
   
 14. Snježana, Vondraček; Elvira, Koić; LJiljana, Valenčak-Tonković; Jasna, Marin; Nada, Horvat; Marina, Filipović. Registar psihoza virovitičko-podravske županije. Sažeci radova, str.122.
   
 15. Jasmina, Prpić; Elvira, Koić; Tanja, Francišković; Jasna, Per-Kožnjak; Gordana, Kereš. Anksioznost, depresivnost i kronična bol kod supruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a. Sažeci radova, str.153.
   
 16. Anica, Car-Marković; Nada, Đuračić; Mirjana, Jakelić; Elvira, Koić; Snježana, Vondraček. Sindrom izgaranja na poslu. Sažeci radova, str.153.
   
 17. Koić, Elvira; Karničnik, Snježana. Socioterapijska zajednica kao prevencija suicidalnosti kod osoba oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja. // "1. Hrvatski kongres o suicidalnom ponašanju". Zagreb, 01.-02.12.2000.
   
 18. Koić, Elvira; Takač, Željko. Yawning – a neglected interdisciplinary and multiple phenomenon. // Prvi hrvatski somnološki simpozij. Zagreb, 25.-27.06.1997. [40 KB]
   
 19. Gruber E.N., Mirjana Bjedov, Milica Kajević, Ljiljana Karapetrić Bolfan. Grupna psihoterapija roditelja uz usporednu psihoterapiju psihotičnih bolesnica njihovih kćeri. NPB Popovača. Kongres socijalne psihijatrije, Split, 2004.
   
 20. Kajević Milka, Vuletin Josip. The effects of group psychotherapy with PTSD patients
   
 21. Lončarić Snježana, Jadranka Trojanović, Tija Žarković Palijan. Radno okupacijska terapija u socioterapiji. NPB Popovača, Kongres socijalne psihijatrije, Split 2004.
   
 22. Štajduhar Dinko, Danijela Bundalo-Vrbanac. Tijek liječenja u osobe ovisne o alkoholu s komorbidnim poremećajem ličnosti, psihoorganskim promjenama i depresivnim poremećajem, Neuropsihijatrijska bolnica «Dr Ivan Barbot» Popovača
   
 23. Žarković Palijan Tija, Vera Mlakar, Jadranka Trojanović. Uključivanje duševnih bolesnika u terapiju radom izvan institucije. NPB Popovača. Kongres socijalne psihijatrije, Split, 2004.
   
 24. Žarković Palijan Tija , Marina Kovač, Vera Mlakar, Jadranka Trojanović. Radnookupacijaska – rekreacijska terapija forenzičkih bolesnika u Zavodu za forenzičku psihijatriju u Popovači. Kongres socijalne psihijatrije, Split, 2004.
   
 25. Žarković Palijan Tija, Blanka Kern Gačeša, Vera Mlakar. Smještaj duševnih bolesnika u hraniteljsku obitelj. Kongres socijalne psihijatrije, Split, 2004.
   
 26. Poredoš D., Kovač M. Dnevna bolnica. Zbornik radova: Prva hrvatska konferencija socijalnih radnika (s međunarodnim sudjelovanjem) - Zagreb 2003; 83.
   
 27. Poredoš D., Kovač M. Alzheimerova bolest i obitelj. Zbornik radova: Prva hrvatska konferencija socijalnih radnika (s međunarodnim sudjelovanjem) - Zagreb 2003; 83. [190 KB]
   
 28. Poredoš D., Kovač M. Dijete i bol. Zbornik sažetaka: Prvi simpozij socijalnih radnika "Uloga socijalnog rada u zaštiti djece" - Trogir 2004;37. [73 KB]
   
 29. Rendulić Slivar S., Poredoš D., Kovač M. Utjecaj socijalno-ekonomskih uvjeta života na rehabilitaciju pacijenata nakon operacije lumbalne hernije diska. Zbornik radova: Treći hrvatski kongres fizikalne medicine i rehabilitacije - Opatija 2004. [52 KB]
   
 30. Poredoš D., Kovač M., Rendulić Slivar S. Uspravan hod. Zbornik radova: Treći hrvatski kongres fizikalne medicine i rehabilitacije - Opatija 2004.
   
 31. Poredoš D., Kovač M. Uspravan hod. Zbornik sažetaka: Prvi hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije (s međunarodnim sudjelovanjem) - Osijek 2004. Medicinski vjesnik, sup.1;49.
   
 32. Poredoš D., Kovač M. Alzheimerova bolest i obitelj. Zbornik sažetaka: Prvi hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije (s međunarodnim sudjelovanjem) - Osijek 2004. Medicinski vjesnik, sup.1;50. [190 KB]
   
 33. Poredoš D., Kovač M., Sarajlić Vuković, I. Hospicij i palijativna skrb. Zbornik sažetaka: Dani bioetike na Medicinskom fakultetu u Rijeci "Bioetika i palijativna medicina: potrebe i mogućnosti grada Rijeke i PGŽ za osnivanjem hospicija" - Rijeka 2005; 39.
   
 34. Poredoš D. Socijalni rad u hospiciju. Zbornik sažetaka: Dani bioetike na Medicinskom fakultetu u Rijeci "Bioetika i palijativna medicina: potrebe i mogućnosti grada Rijeke i PGŽ za osnivanjem hospicija" - Rijeka 2005; 40.