Naslovnica | English | Magyar | Italiano
Psihijatrija Novosti | Najave | Psihijatrija Arhiv | Foto galerija

Virovitica Pakrac Nova Gradiška Požega Našice Slavonski Brod Osijek Vinkovci Vukovar
pretraga po karti klikom na grad

Novosti
Psihijatrija - novosti
Najave
Psihijatrija - buduća događanja
Arhiv
Starije novosti i događanja
Arhiv
sadržaja
Odjeli psihijatrije
pri općim bolnicama
Slavonski susjedi
Odjeli psihijatrije izvan Slavonije
Grane psihijatrije
Bibliografija
Statistika
Različiti statistički podaci
Press Clippings
Psihijatrija i mediji
Liječnička drustva
Pregled liječničkih i srodnih drustava
Adresar
psihijatrijskih ustanova
Sponzori i donatori
Linkovi
ImpressumMarketingJanssen-Cilag

Slavonski psihijatri - emigranti
prof. dr. sc. Vera Folnegović-Šmalc, dr. med., specijalist psihijatar

Klinika za opću i forenzičku psihijatriju i kliničku psihofiziologiju Psihijatrijske bolnice
Vrapče i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb,
tel. 3780 678, fax 3780 622Rođena 1943. u Eminovcima, Požega. Godine 1968. diplomirala na Medicinskom
fakultetu u Zagrebu.Obavezni liječnički staž obavila u MC Sisak 1969. godine. Godine
1971.1975. specijalizacija iz neuropsihijatrije – Psihijatrijski odjel “Banski dvori” MC
Varaždin i Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb. Godine 1975-1977. - posljediplomski
studij iz Javnog zdravstva i epidemiologije Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Godine 1977.
primjena PSE (dijagnostički instrument za shizofreniju SZO) u Ženevi i Sofiji, 1978.
primjena Hamiltonove skale depresije – Klinika za psihijatriju, Basel, Švicarska,
magisterij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1979. doktorat znanosti
na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1988. postaje viši znanstveni suradnik.
1990. - primjena RDC /Research Diagnostic Criteria) za mjerne instrumente SADS i
SADS-L, Columbia University, New York, USA. 1991. znanstveni savjetnik i izvanredni
profesor za predmet Psihijatrija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Iste godine i izvanredni profesor i šef katedre za predmet Psihijatrija na
Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1993. prepoznavanje i
liječenje psihičkih poremećaja izazvanih psihotraumom RCT/IRCT, Kopenhagen, Danska.
Godine 1994. – izvanredni profesor i šef katedre za predmet Psihijatrija na katedri za
Psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 1995. - primjena mjernih
instrumenata PANSS, BPRS, UKU, SERS i Barnes ARS, Beč. 1998.– redoviti profesor
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i pročelnica Katedre za psihološku medicinu
i psihijatriju istog Fakulteta. Mentor je 12 magistarskih radova na Medicinskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu, 1 magisterija na Fakultetu prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu,
1 doktorata na Medicinskom fakultetu u Rijeci, 4 doktorata na Medicinskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu.
Publicirala 270 znanstvenih, stručnih i popularnih članaka i sažetaka. 58 radova objavljeno
je u časopisima indeksiranim u međunarodnim indeksnim publikacijama, 36 radova
objavljeno u časopisima indeksiranim u CC, 22 rada objavljena u časopsiima indeksiranim
u IM i/ili EM. Autor nekoliko poglavlja u šest udžbenika Medicinskog fakulteta u Zagrebu
i jednog udžbenika Fakulteta za defektologiju u Zagrebu. Stručni urednik hrvatskog
izdanja i prevodilac MKB-10 (psihijatrija), 1999. stručni urednik hrvatskog izdanja i
prevodilac DSM IV. 1996. Prevela pgolavlje “Psihijatrija” u udžbeniku Harrison. 1997.
stručni urednik hrvatskog izdanja i recenzent “Priručnik kliničke psihijatrije” Kaplan
H & Sadock B., 1998. Član Hrvatskog liječničkog zbora, Konzultant savjetnik Odjela za
psihijatrijsku epidemiologiju SZO, suradnik Razreda za medicinske znanosti HAZU, u
predsjedništvu udruženja psihijatara Jugoslavije, član Odjela za duševno zdravlje
Glavnog sanitetskog stožera Republike Hrvatske,Hrvatskog katoličkog liječničkog društva,
Kettil Bruun Society – Švedska, Hrvatskog udruženja za forenzičku psihijatriju,
Hrvatskog farmakološkog društva, Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju,
Hrvatskog udruženja psihijatara, RCT/IRCT, Kopenhagen Danska, član i
savjetnik UNESCO-a u sekciji za ženska pitanja, član operativnog tijela Vlade Republike
Hrvatske za razradu mreže psihosocijalne pomoći odraslim osoba za područje čitave
Republike, redovni član Medicinske akademije, predsjednik Hrvatskog društva za kliničku
psihijatriju.


-------------------------------------------------------------------------

 

prof. dr. sc. Vladimir Gruden, dr. med., specijalist psihijatar

KBC Zagreb, Klinika za psihološku medicinu


Diplomirao je i doktorirao medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Redovni je profesor psihološke medicine. Specijalista je za psihoterapiju.
Njegov praktični rad i znanstvena istraživanja usmjereni su prema psihodinamici.
Autor je desetak stručno-popularnih knjiga i oko 200 stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu.
Predavač je na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Bio je dugogodišnji Predstojnik klinike za psihološku medicinu KBC Rebro.

-------------------------------------------------------------------------------


Prof. dr. sc. Slavko Sakoman

KB "Sestre milosrdnice", Klinika za psihijatriju, Vinogradska, Zagreb

Rođen je 04.10.1947. g. u Moslavačkom Krčeniku, Donji Miholjac

Doktor biomedicinskih znanosti i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti - 1987. Naslov disertacije: "Evaluacija programa suzbijanja alkoholizma u Hrvatskoj".
Područje znanstvenog rada: ovisnosti o psihoaktivnim tvarima, zaštita mentalnog zdravlja, epidemiologija, javno zdravstvo.
Nositelj kolegija "Tretman ovisnika" na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kolegija "Psihologija ovisnosti" i "Psihopatologija" na Studiju psihologije i ostalim studijima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, te kolegija "Zaštita duševnog zdravlja i bolesti ovisnosti" na Poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavač kolegija "Prevencija ovisnosti" na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu te "Prevencije ovisnosti" na poslijediplomskoj izobrazbi liječnika školske medicine.
Objavio četiri knjige samostalno iz područja ovisnosti o psihoaktivnim tvarima i u koautorstvu četiri knjige iz područja javnog zdravstva; objavio preko sto znanstvenih i stručnih radova.
Sudjelovao na trideset međunarodnih i osamdeset domaćih znanstvenih skupova.
Član dviju međunarodnih i četiri domaće znanstvene udruge
Voditelj Odjela za ovisnosti Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" u Zagrebu.

E-mail: Slavko.Sakoman@pilar.hr

Bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=97566

-------------------------------------------------------------------------------

prof. dr. sc. Rudolf Gregurek, dr. med., specijalist psihijatar

KBC Zagreb, Klinika za psihološku medicinu

Klinika za psihološku medicinu, Klinički bolnički centar Zagreb, Medicinski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Kišpartićeva 12, 10000 Zagreb, Tel: +385 1 23 88 074;
Fax: +385 1 23 88 073; e-mail:gregurek@mef.hr

Rođen 1958. u Križevcima, Hrvatska. Oženjen, otac jednog djeteta. Medicinski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao 1976., a diplomirao 1981. Nakon obvezatnog
pripravničkog staža (1981. – 1982.) u KB ŤSestara milosrdnicať u Zagrebu, radio
u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (DZ Križevci) do 1987. Od 1987. – 1990.
specijalizira psihijatriju u Kliničkom bolničkom centru Zagreb u Klinici za psihološku
medicinu, a nakon položenog specijalističkog ispita (1990.) radi kao specijalist
psihijatar na Kliničkom psihoterapijskom odjelu, Klinike za psihološku medicinu,
KBC Zagreb. Poslijediplomski studiji iz Psihoterapije upisuje 1987., a 1992.
magistrira s temom iz grupne psihoterapije. Tijekom specijalizacije iz psihijatrije
započinjem i edukacije iz više psihoterapijskih tehnika te završio edukaciju iz grupne
analize, obiteljske i partnerske terapije i psihoanalitičke psihoterapije. Ujedno i
edukator i supervizor iz navedenih psihoterapijskih tehnika. Disertaciju obranio 1995.
(Liaison psihijatrija). 1994.izabran za asistenta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, a od 1995. viši asistent, 1998. godine docent.. 2000. godine stekao status
užeg specijalista iz psihoterapije. Od 2000. godine pročelnik Poliklinike za
psihoterapiju, Klinike za psihološku medicinu, KBC Zagreb, a od 2001. godine
voditelj Referentnog centra za psihoterapiju Ministarstva zdravstva Republike
Hrvatske. Voditelj dva stručna poslijediplomska studija (Psihoterapija i
Psihotraumatologija), više kolegija na stručnim poslijediplomskim studijima
kao i kolegija na Doktorskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu. Publicirao više od 80 radova u časopisima s međunarodno
priznatim indeksima.

--------------------------------------------------------------------------------

prim. dr. sc. Mirta Mahnik-Miloš, dr. med., specijalist psihijatar

KBC Zagreb, Klinika za psihijatriju

---------------------------------------------------------------------

prim. dr. sc. Veljko Đorđević, dr. med., specijalist psihijatar

KBC Zagreb, Klinika za psihijatriju
-----------------------------------------------------------------------------------

prof. dr. sc. Danijel Buljan, dr. med., specijalist psihijatar

KB "Sestre milosrdnice", Klinika za psihijatriju, Vinogradska, Zagreb--------------------------------------------------------------------------------


doc. dr. sc. Dražen Begić, dr. med., specijalist psihijatar

KBC Zagreb, Klinika za psihijatrijuŽIVOTOPIS i RADOVI

Rođen sam 29. listopada 1958. u Vukovaru, gdje sam završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao sam se 1977. godine, a diplomirao sam 1982.
Po završenom studiju obavio sam pripravnički staž u Medicinskom centru Vukovar, gdje sam i položio stručni ispit.
Nakon rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti započeo sam 1987.g. specijalizaciju iz psihijatrije za Psihijatrijsku kliniku KBC Rebro. Specijalistički ispit položio sam 31. svibnja 1990. i počeo raditi na Odjelu socijalne psihijatrije Psihijatrijske klinike. Od 1995. radim u Laboratoriju za psihofiziologiju iste klinike.
Godine 1988. upisao sam poslijediplomski studij iz biologijske psihijatrije. U okviru njega izradio sam magistarski rad “Analiza vremenskih intervala između spontanih treptaja kapaka u shizofrenih bolesnika prije i poslije terapije neurolepticima”. Rad sam obranio 1993. godine (mentor doc. dr. sc. V. Stojanović).
17. ožujka 1997. obranio sam doktorsku disertaciju pod naslovom “Kvantitativna EEG analiza u razlikovanju shizofrenih psihoza” (mentor prof. dr. sc. Lj. Hotujac).
Od 1989. sam djelatnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prvo kao stručni suradnik, od 1993. asistent, od 1997. viši asistent, a od 2001. sam docent u kumulativnom radnom odnosu, za predmet psihijatrija na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu). Od 2000. sam tajnik ove Katedre.
Osim dodiplomske nastave, uključen sam i u poslijediplomsku nastavu na Medicinskom i Filozofskom fakultetu.
Pomoćnik sam voditelja poslijediplomskog studija “Socijalna psihijatrija i sociopatologija” i voditelj elektivnog kolegija “Spavanje”.
Aktivno sudjelujem u nekoliko znanstveno-istraživačkih projekta. Bio sam tajnik Suradnog centra za mentalno zdravlje Svjetske zdravstvene organizacije.
Od 1991. sam tajnik, a od 2001. urednik časopisa “Socijalna psihijatrija”.
Objavio sam više stručnih i znanstvenih radova (od toga 8 u časopisima koji se referiraju u Current Contents).
Autor sam više poglavlja u udžbenicima iz psihijatrije.
Aktivni sam sudionik brojnih stručnih skupova, domaćih i međunarodnih kongresa, te kao predavač na tečajima edukacije iz farmakoterapije, bihevioralno-kognitivne psihoterapije i umijeća medicinske nastave.
Sudjelujem u radu više stručnih i strukovnih organizacija (član Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog psihijatrijskog društva, Hrvatskog somnološkog društva, Društva za psihološku pomoć).
Moj stručni interes usmjeren je u nekoliko područja psihijatrije: prema istraživanju utjecaja životnih događaja na nastanak i razvitak duševnih bolesti; prema elektrofiziološkim markerima psihijatrijskih poremećaja i farmako EEG-u; prema nastanku, subtipizaciji i liječenju posttraumatskog stresnog poremećaja; prema povezanosti depresije i somatskih oboljenja (poglavito šećerne bolesti).
Moje zanimanje za psihoterapiju temelji se na bihevioralnom i kognitivnom modelu, (završio sam dva stupnja edukacije iz ovih psihoterapijskih pristupa).
Od 1998. sam stalni sudski vještak za psihijatriju, a od 2002. sam član liječničkog povjerenstva za procjenu stupnja invaliditeta hrvatskih branitelja.
2002. postao sam suradni član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.


-------------------------------------------------------------------------------------------

Siniša Telarović, dr. med., specijalist psihijatar

PB "Sveti Ivan", Jankomir, Zagreb
----------------------------------------------------------------------------------


dr. sc. Tomo Brataljenović, dr. med., specijalist psihijatar

KBC Zagreb, Klinika za psihijatriju

Rođen je 07.03.1950. g. u Đakovačkim Selcima

--------------------------------------------------------------

prim. dr. sc. Damir De Zan, dr. med., specijalist psihijatar

KBC Zagreb, Klinika za dječju psihijatriju

---------------------------------------------------------------------------------------

Đurđica Sivić, dr. med., specijalist psihijatarMoje ime je Đurđica Gajski, sada Sivić, udata sam i majka sam sina Svena.
Rođena sam 1959. godine u Đakovu, gdje sam završila gimnaziju, a Medicinski fakultet na Sveučilištu u Zagrebu.
Prvo sam radila u Domu zdravlja Đakovo, a od 1986. do 2001. godine u bolnici "Dr Ivan Barbot" u Popovači.
Specijalistički ispit položila sam 1991. godine u Zagrebu, a pohađam i dva poslijediplomska studija, iz područja medicine rada, te psihoterapije.
Završila sam edukaciju iz Obiteljske psihoterapije na Klinici za psihološku medicinu.

Od 1992. do 2001. godine sam radila kao rukovoditelj odjela akutne psihijatrije u bolnici "Dr Ivan Barbot".

Članica sam upravnog vijeća Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju, tajnica Sekcije za psihoterapiju psihoza i psihosocijalne metode liječenja, a jedna sam od osnivača te Sekcije.

Sada sam zaposlena u svojoj ordinaciji u Zagrebu pri Domu zdravlja Zagreb - Centar, (tel. 01-460-4150).

"Imati uistinu ljubavi prema poslu kojim se bavimo, te prema svima nama koji pripadamo najljepšem kraju veoma je važno kako bi ostao ponos ove naše ravnice.
Kada gledam ovu stranicu silno sam ponosna na nas, slavonske "psihijatore", kako su poneked govorili moji Šokci, kada su tražili uputnicu.
Ima još puno samozatajnih kolega, divnih ljudi i stručnjaka, koji pripadaju upravo našem kraju, koji rade, ne čuju se , ali zato ljudi o njima lijepo govore.
"

--------------------------------------------------------------------------------

doc. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš, dr. med., specijalist psihijatar

KBC Zagreb, Klinika za psihijatriju

-------------------------------------------------------------------------------

Dinko Vukelja, dr. med., specijalist psihijatar

KBC Zagreb, Klinika za psihijatriju

-----------------------------------------------------------------------------

prim. dr. sc. Javorka Zimonja-Krišković, dr. med., specijalist psihijatar

Privatna ordinacija, Lašćinska 41, 10000 Zagreb.

-----------------------------------------------------------------------------

prim. Josip Đaković, dr. med., specijalist psihijatar

KBC Zagreb, Klinika za psihološku medicinu

----------------------------------------------------------------------------

prim. dr. Ljubomir Radovančević, dr. med., specijalist psihijatar

KBC Zagreb, Klinika za psihijatriju

 

----------------------------------------------------------------------------