Naslovnica | English | Magyar | Italiano
Psihijatrija Novosti | Najave | Psihijatrija Arhiv | Foto galerija

Virovitica Pakrac Nova Gradiška Požega Našice Slavonski Brod Osijek Vinkovci Vukovar
pretraga po karti klikom na grad

Novosti
Psihijatrija - novosti
Najave
Psihijatrija - buduća događanja
Arhiv
Starije novosti i događanja
Arhiv
sadržaja
Odjeli psihijatrije
pri općim bolnicama
Slavonski susjedi
Odjeli psihijatrije izvan Slavonije
Grane psihijatrije
Bibliografija
Statistika
Različiti statistički podaci
Press Clippings
Psihijatrija i mediji
Liječnička drustva
Pregled liječničkih i srodnih drustava
Adresar
psihijatrijskih ustanova
Sponzori i donatori
Linkovi
ImpressumMarketingPliva d.d.


Klinika za psihijatriju
Klinička bolnica Osijek


Adresa:
Klinika za psihijatriju
Klinička bolnica Osijek, Huttlerova 4, 31000 Osijek,Lokacija J. Huttlera 4
Administracija klinike 031/ 511-791, fax: (++385 31) 512 225
Klinički odjel akutne i biologijske psihijatrije: 031/ 511-796
Klinički odjel socijalne psihijatrije: 031/ 511-795

Lokacija A. Stepinca 4
Administracija klinike: 031/ 211-752, fax: (++385 31) 225 865
Klinički odjel Dnevne bolnice: 031/ 211-752
Klinički odjel dječje i adolescentne psihijatrije 031/ 211-750
Klinički odjel za neuroze i granična stanja 031/ 211-752
Regionalni centar za psihotraumu 031/ 211-752
Predstojnik klinike: Prof. dr. sc. Pavo Filaković, prim. dr. med. Pošalji e-mail
Pozdravna riječGlavna sestra klinike: Zdenka Rade, vms.
Tajnik klinike: Verica Rezić, upr. pravnik

Klinika za psihijatriju ima 81 bolesničku postelju i 12 mjesta u Dnevnoj bolnici. Organizirana je u 5 kliničkih odjela:

 1. Klinički odjel akutne i biologijske psihijatrije s intenzivnom skrbi ima 25 bolesničkih postelja.
  Voditelj Kliničkog odjela: mr. sc. Oliver Koić, dr. med.
  Liječnici: dr. sc. Ljiljana Radanović-Grgurić, dr. med. i dr. Davor Laufer
  Glavna sestra: Zdenka Rade, vms.
 2. Klinički odjel socijalne psihijatrije ima 32 bolesničke postelje.
  Voditelj kliničkog odjela: Doc. dr. sc. Ivan Požgain, dr. med.
  Liječnici: mr. sc. Vesna Pereković, mr. sc., mr.sc. Nada Blagojević-Damašek,
  Dr. Dunja Degmečić
  Glavna sestra kliničkog odjela: Branka Muk, vms.
 3. Klinički odjel Dnevne bolnice ima 12 bolesničkih postelja.
  Voditelj kliničkog odjela: prof. dr. sc. Željka Vukšić-Mihaljević
  Glavna sestra kliničkog odjela: Ružica Štefić, vms.
 4. Klinički odjel dječje i adolescentne psihijatrije ima 12 postelja.
  Voditelj kliničkog odjela: mr. sc. Mirela Delalle
  Liječnici: mr. sc. Mirela Grgić
  Glavna sestra kliničkog odjela: Marina Krivić, vms.
 5. Klinički odjel za neuroze i granična stanja ima 12 bolesničkih postelja.Voditelj kliničkog odjela: prof. dr. sc. Slobodan Mrđenović, dr. med. Liječnici: mr. sc. Sanda Anton, i dr. Marijana Braš
  Glavna sestra kliničkog odjela: Marija Anđelić, vms.
 6. Regionalni centar za psihotraumu
  Voditelj centra: prof. dr. Željka Vukšić-Mihaljević
  Medicinske sestre u centru: Verica Todorović, vms. i Ružica Jandrić, vms.

 


Ambulantni rad organiziran je tako da svakodnevno od 8-20 sati radi opća psihijatrijska ambulanta, a uz svaki klinički odjel rade subspecijalističke ambulante od 8-16 sati.

 1. Hitna (dežurna) ambulanta od 0-24
 2. Ambulanta za opću psihijatriju -od ponedjeljka do petka - 08-20 sati
 3. Ambulanta za biologijsku psihijatriju - od ponedjeljka do petka- 08-16 sati
 4. Ambulanta za socijalnu psihijatriju - od ponedjeljka do petka - 08-16 sati
 5. Ambulanta za alkoholizam i druge ovisnosti - srijeda i petak - od 08-16 sati
 6. Ambulanta za forenzičku psihijatriju - utorak i petak od 8 -16 sati
 7. Ambulanta za neuroze i granična stanja - od ponedjeljka do petka - od 08 -16 sati
 8. Ambulanta za psihotraumu - od ponedjeljka do petka - 08-12 sati
 9. Ambulanta za dječju psihijatriju - od ponedjeljka do petka - od 08 do 16 sati
 10. Ambulanta za adolescentnu psihijatriju - od ponedjeljka do petka - od 08-12 sati
 11. Ambulanta kliničke psihologije - od utorak i četvrtak - od 08 do 16 sati

Dežurna ambulanta (od 0-24 sata) u kojoj su bolesnicima dostupna dva liječnika ( stariji i mlađi).

Dislocirane psihijatrijske ambulante: u Donjem Miholjcu, Valpovu, Belom Manastiru i Đakovu.