Naslovnica | English | Magyar | Italiano
Psihijatrija Novosti | Najave | Psihijatrija Arhiv | Foto galerija

Virovitica Pakrac Nova Gradiška Požega Našice Slavonski Brod Osijek Vinkovci Vukovar
pretraga po karti klikom na grad

Novosti
Psihijatrija - novosti
Najave
Psihijatrija - buduća događanja
Arhiv
Starije novosti i događanja
Arhiv
sadržaja
Odjeli psihijatrije
pri općim bolnicama
Slavonski susjedi
Odjeli psihijatrije izvan Slavonije
Grane psihijatrije
Bibliografija
Statistika
Različiti statistički podaci
Press Clippings
Psihijatrija i mediji
Liječnička drustva
Pregled liječničkih i srodnih drustava
Adresar
psihijatrijskih ustanova
Sponzori i donatori
Linkovi
ImpressumMarketingUdruga mobbing


Klinika za psihijatriju
Klinička bolnica Osijek


Osnovna područja svakodnevnog rada


Predstojnik klinike: Prof. dr. sc. Pavo Filaković, prim. dr. med.

Glavna sestra klinike: Zdenka Rade, vms.
Tajnik klinike: Verica Rezić, upr. pravnikNa Klinici za psihijatriju organizira se i provodi dijagnostika i liječenje duševnih bolesnika, dodiplomska i poslijediplomska nastava iz predmeta Psihijatrija i Psihološka medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku, te kontinuirana edukacija liječnika psihijatara na području Istočne Hrvatske i edukacija liječnika opće medicine. Sustavno se održava i znanstveno-istraživačka dimenzija iz psihijatrije i psihološke medicine. Organiziran je i Regionalni centar za psihotraumu. Klinika za psihijatriju smještena je na dvije lokacije J. Huttlera 4 i A. Stepinca 4
Na Klinici za psihijatriju uposleno je 76 djelatnika, i to: 18 liječnika (14 specijalista i 4 specijalizanta), 2 psihologa (jedan specijalista kliničke psihologije), 1 pedagog, 9 vms, 28 srednjih medicinskih sestara, 7 administratora i 7 djelatnika pomoćnog osoblja.
Klinika za psihijatriju ima 81 bolesničku postelju i 12 mjesta u Dnevnoj bolnici. Organizirana je u 5 kliničkih odjela:

 1. Klinički odjel akutne i biologijske psihijatrije s intenzivnom skrbi ima 25 bolesničkih postelja.
  Voditelj Kliničkog odjela: mr. sc. Oliver Koić, dr. med.
  Liječnici: mr. sc. Ljiljana Radanović-Grgurić, dr. med. i dr. Davor Laufer
  Glavna sestra: Zdenka Rade, vms.
 2. Klinički odjel socijalne psihijatrije ima 32 bolesničke postelje.
  Voditelj kliničkog odjela: Doc. dr. sc. Ivan Požgain, dr. med.
  Liječnici: mr. sc. Vesna Pereković, mr. sc.,Nada Blagojević-Damašek,
  Dr. Dunja Degmečić
  Glavna sestra kliničkog odjela: Branka Muk, vms.
 3. Klinički odjel Dnevne bolnice ima 12 bolesničkih postelja.
  Voditelj kliničkog odjela: Doc. dr. sc. Željka Vukšić-Mihaljević
  Glavna sestra kliničkog odjela: Ružica Štefić, vms.
 4. Klinički odjel dječje i adolescentne psihijatrije ima 12 postelja.
  Voditelj kliničkog odjela: mr. sc. Mirela Delalle
  Liječnici: mr. sc. Mirela Grgić
  Glavna sestra kliničkog odjela: Marina Krivić, vms.
 5. Klinički odjel za neuroze i granična stanja ima 12 bolesničkih postelja.
  Voditelj kliničkog odjela: Doc. dr. sc. Slobodan Mrđenović, dr. med.
  Liječnici: mr. sc. Sanda Anton, i dr. Marijana Braš
  Glavna sestra kliničkog odjela: Marija Anđelić, vms.
 6. Regionalni centar za psihotraumu
  Voditelj centra: Doc. dr. Željka Vukšić-Mihaljević
  Medicinske sestre u centru: Verica Todorović, vms. i Ružica Jandrić, vms.

Ambulantni rad organiziran je tako da svakodnevno od 8-20 sati radi opća psihijatrijska ambulanta, a uz svaki klinički odjel rade subspecijalističke ambulante od 8-16 sati. Ambulantne usluge pružaju svi liječnici kroz 11 specijalističkih ambulanti:

 1. Hitna (dežurna) ambulanta od 0-24
 2. Ambulanta za opću psihijatriju -od ponedjeljka do petka - 08-20 sati
 3. Ambulanta za biologijsku psihijatriju - od ponedjeljka do petka- 08-16 sati
 4. Ambulanta za socijalnu psihijatriju - od ponedjeljka do petka - 08-16 sati
 5. Ambulanta za alkoholizam i druge ovisnosti - srijeda i petak - od 08-16 sati
 6. Ambulanta za forenzičku psihijatriju - utorak i petak od 8 -16 sati
 7. Ambulanta za neuroze i granična stanja - od ponedjeljka do petka - od 08 -16 sati
 8. Ambulanta za psihotraumu - od ponedjeljka do petka - 08-12 sati
 9. Ambulanta za dječju psihijatriju - od ponedjeljka do petka - od 08 do 16 sati
 10. Ambulanta za adolescentnu psihijatriju - od ponedjeljka do petka - od 08-12 sati
 11. Ambulanta kliničke psihologije - od utorak i četvrtak - od 08 do 16 sati

Svi bolesnici se primaju istog dana ako ih je na pregled uputio liječnik opće medicine, a u subspecijalističkim ambulantama bolesnici su uključeni u redovito subspecijalističko liječenje, pa dolaze na pregled kako je to predviđeno programom liječenja.
Organizirana je i dežurna ambulanta (od 0-24 sata) u kojoj su bolesnicima dostupna dva liječnika ( stariji i mlađi).
Stacionarno se liječi godišnje prosječno 1 500 bolesnika, a ambulantnih je pregleda u prosjeku između 25 000 i 30 000.
Provodi se raznovrstan terapijski program od psihofarmakoterapije, raznih oblika psihoterapije do psihoanalitički orijentirane psihoterapijete socioterapije i bihevioralne terapije.
Stručna dimenzija (dijagnostika i liječenje) zahtjeva u prosjeku 70% radnog vremena. Na edukativni i znanstveni rad utroši se u prosjeku 30 % radnog vremena.
Svojim dislociranim psihijatrijskim ambulantama u Donjem Miholjcu, Valpovu, Belom Manastiru i Đakovu, klinika ide ususret sustavu Psihijatrije u zajednici i daje svoju organizacijsku, stručnu i edukacijsku podršku implementaciji toga sustava.


POSTERI PRIKAZANI NA STRUČNIM SKUPOVIMA

"ZAJEDNO PROTIV BOLI" , Osijek-Zagreb; 11.-14. travnja 2006. godine
Marijana Braš, Zoran Lončar