Naslovnica | English | Magyar | Italiano
Psihijatrija Novosti | Najave | Psihijatrija Arhiv | Foto galerija

Virovitica Pakrac Nova Gradiška Požega Našice Slavonski Brod Osijek Vinkovci Vukovar
pretraga po karti klikom na grad

Novosti
Psihijatrija - novosti
Najave
Psihijatrija - buduća događanja
Arhiv
Starije novosti i događanja
Arhiv
sadržaja
Odjeli psihijatrije
pri općim bolnicama
Slavonski susjedi
Odjeli psihijatrije izvan Slavonije
Grane psihijatrije
Bibliografija
Statistika
Različiti statistički podaci
Press Clippings
Psihijatrija i mediji
Liječnička drustva
Pregled liječničkih i srodnih drustava
Adresar
psihijatrijskih ustanova
Sponzori i donatori
Linkovi
ImpressumMarketingJadran Galenski laboratorij


Odjel psihijatrije
Opće županijske bolnice Pakrac


Povijest odjela

 

Začeci liječenja psihijatrijskih pacijenata datiraju iz 1880.g. kada je u Pakracu sagrađena Bolnica za liječenje veneričnih bolesnika (Lues), gdje su azilirani bolesnici gotovo iz cijele Hrvatske.
Početak gradnje zgrade koja je namijenjena isključivo za duševne bolesnike je 1905.g.
Navedena bolnica je završena 1910.godine i imala je 200 kreveta.
U bolnicu je premješten velik broj bolesnika iz Stenjevca i iz drugih sličnih ustanova na području Hrvatske.
Dio troškova liječenja pokrivala je država, a dio je nadoknađivan radom bolesnika na tadašnjim ekonomijama. na taj način je služba funkcionirala do 2. svjetskog rata.
Za vrijeme 2. svjetskog rada evakuirano je oko 100 bolesnika na lokaciju u blizini Pakraca (Majur).
Uoči domovinskog rata, 1991. g., Odjel za duševne bolesti i neurološki odjel činili su OUR neuropsihijatrije, broj kreveta bio je cca 360, od toga 30 otpada na neurološke bolesnike. Broj zaposlenika bio je cca 120.
Arhiva koja je vođena za duševne bolesnike od 1910.g., tijekom 1991.g. je u potpunosti uništena, stoga su navedeni brojčani podaci približni.


Odjel za duševne bolesti neposredno pred Domovinski rat imao je cca 300 kreveta i bio je organiziran na sljedeći način:
1. Muški akutni odjel
2. Ženski akutni odjel
3. Ženski odjel za produženo liječenje
4. Muški odjel za produženo liječenje
5. Gerijatrijski odjel
6. Odjel za alkoholizam
7. Hostel – u kojem su zbrinjavani pacijenti kod kojih se osim zdravstvene problematike aktualizira i socijalno ekonomska problematika.

Važno je napomenuti da se zbog liječenja bolesnika (s blažim dijagnozama), iz Pakraca i bliže okoline (Daruvar, Okučani, Novska), organiziralo tijekom 1991.g., dnevno liječenje, s obzirom da se aktualiziralo osnivanje dnevne bolnice.

Principi liječenja na Odjelu za duševne bolesti bili su sljedeći:
1. Medikamentozno liječenje
2. Socioterapija
3. Psihoterapija
4. Radna terapija
5. Okupaciona terapija

Trijažiranje pacijenata se vršilo u ambulanti za duševne bolesti, a kontrole po završetku liječenja na Odjelu, i prevencija duševnih bolesti vršile su se u dispanzeru za mentalne bolesti.

1991.g. zaposleni su sljedeći psihijatri:
- dr Pavle Pavlov, šef psihijatrisjek službe
- dr Jasna Wolf
- dr Vesna Pavlov
- dr Tomislava Vidović
- dr Trifun Karadžov, (pok.)
- dr Nikola Zelić
- dr Velimir Habus – specijalizant.