"KOCKANJE" - 1. hrvatski interdisciplinarni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem

“GAMBLING” - The 1st Croatian interdisciplinary symposium with international participation on

Susret je predviđen u petak, 23.studenog 2007. godine, u Društvenom Domu u Virovitici, (putokaz -karta-mapa)
s početkom u 09.00 sati.
Planirano trajanje programa je do 19.00 sati.
Trajanje prezentacija ograničeno je na 10 minuta.

PROGRAM

The symposium is scheduled for Friday, November 23rd, 2007, in Virovitica, at 09:00 hrs.
After the end of the program at approx. 19:00 hrs..
The authors may submit their papers in powerPoint forms and as posters.
The presentations are limited to 10-15 minutes.

Kotizacija za sudjelovanje u programu je 500,00 kn.
Uplate: LC Vereucha Virovitica. MB: 1379011.: Žiro račun - Zagrebačka banka: 2360000-1101926548.
Napomena –KOCKANJE
Autori prijavljenih radova su oslobođeni plaćanja kotizacije.

Registration fee for participants will bee 500,00 kn.
Payment: LC Vereucha Virovitica. MB: 1379011
Account No. Zagrebačka banka: 2360000-1101926548. Annotation – GAMBLING

Hrvatska liječnička komora dodjeljuje predavačima – 10 bodova, a slušačima – 8 bodova.
Hrvatska psihološka komora dodjeljuje pozvanim predavačima – 18 bodova, aktivnim sudionicima – 13 bodova, pasivnim sudionicima – 8 bodova.

Kontakt adrese za slanje prijava, prijedloga i primjedbi:
prim.mr.sc. Elvira Koić dr.med., Opća bolnica Virovitica,
Jasna Per-Kožnjak, prof.., Agencija za psihologijske usluge "Putokaz";
Ista adresa je: Gajeva 21, 33000 Virovitica; e-mail: elvira.koic@vt.t-com.hr ; jasna.per-koznjak@vt.htnet.hr; fax: 033-722-875; mob: 098-313-865.

 

Glavni organizator: Lions Club Vereucha


Organizatori


Društvo psihologa virovitičko-podravske županije, Opća bolnica Virovitica, Hrvatsko katoličko liječničko društvo, Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitica i Centar za sprječavanje i suzbijanje ovisnosti, Županijsko povjerenstvo za prevenciju ovisnosti virovitičko-podravske županije, Grad Virovitica – projekt "Virovitica – zdravi grad", Ured državne uprave u virovitičko-podravskoj županiji – Služba za društvene djelatnosti, PSP-Centar MOMBS-a za virovitičko-podravsku županiju, Hrvatski liječnički zbor Podružnica Virovitica, Hrvatska liječnička komora, Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju - Sekcija za psihoterapiju i psihosocijalne metode u liječenju psihoza, Hrvatsko društvo za medicinu stresa, Udruga Matura,
Klinika za psihijatriju KB "Sestre milosrdnice"
Referentni centar za ovisnosti o drogama MZSS
Hrvatski zavod za mentalno zdravlje


Medijski pokrovitelj: Informativni centar Virovitica http://www.icv.hr/
Lions Club Vereucha, www.kockanje.info, www.psihijatrija.com , www.psihologija.hr www.virovitica.hr, www.putokaz.info, Mikešland , www.matura.hr

Poštovani prijatelji!
Zbog pojačanog interesa za problematiku kockanja, po prvi put organiziramo interdisciplinarni simpozij o kockanju, s međunarodnim sudjelovanjem.

Ova je konferencija namijenjena psihijatrima, psiholozima, pedagozima, sociolozima, socijalnim radnicima, medicinskim sestrama i tehničarima, djelatnicima policije i pravosuđa, crkve, nevladinim organizacijama, predstavnicima državne uprave i lokalne samouprave, koji se susreću s problemom kockanja i njegovih posljedica.
S obzirom da u našoj sredini nema epidemioloških podataka niti recentnih stručnih studija o patološkom kockanju, bitno je pokrenuti znanstvenu zajednicu na početna istraživanja.
Slično kao bolesti ovisnosti, i patološko kockanje se mora liječiti, ali i sprječavati njegovo pojavljivanje širokom akcijom cijele zajednice.
Bitno je stoga podizati svjesnost o problemu, preventivno djelovati, ali i izraditi programe terapijskog pristupa, edukaciju šire populacije i izradu programa npr. "odgovornog igranja", a svakako ulaganja u istraživanja.
Zbog toga smatramo da će održavanje ovakvog stručnog skupa djelovati stimulativno za mnoge stručnjake, a posebno psihologe i psihijatre koji se među prvima susreću s ovim problemom i od kojih se zahtijeva i njegovo rješavanje.
Ovaj skup će svojim Zbornikom radova znatno poboljšati i nedostatak stručne literature na hrvatskom jeziku, jer se kreiranje web-stranice www.kockanje.info, pokazalo dobrim pokušajem, ali nedovoljnim.
Osobe s tzv. problematičnim ili s patološkim kockanjem javljaju se na liječenje uglavnom u kasnim fazama, u razvijenom poremećaju i uz velike probleme vezane uz financije, radno mjesto, obitelj ili zakon. Obitelji osoba oboljelih od patološkog kockanja trebaju podršku koja im se može i praktično ukazati nakon simpozija npr. organiziranjem udruge za pomoć i samopomoć.

Donatori projekta


Lutrija Hrvatske, Admiral Casino
KIO Orahovica, Flora Virovitica
Eli Lilly, Turistička zajednica grada Virovitice
Lundbeck Pharma Ltd., ApartmaniHrvatska.com
Janssen-Cilag, GlaxoSmithKline
Pliva Hrvatska, Darko Domitrović

Organizacijski odbor:
Elvira Koić, Jasna Per-Kožnjak, Vesna Šerepac, Siniša Brlas, Marija Teodorović, Pavica Biondić-Ivanković, Jasminka Lovretić, Katarina Petrović, Kata Dečak, Gordana Čurik, Zvonko Kožnjak, Sanja Kirin, Marc Šojat, Miroslav Venus, Ana Bajer-Feketić, Vesna Orač, Sanea Nađ, Tvrtko Kovačević, Rudolf Brijačak, Marija Karachonyi, Ištvan Karachonyi, Ljiljana Virag, Mirjana Vodopić, Trpimir Markotić, Tomislav Saić

Stručni odbor:
Esmina Avdibegović, Ante Bagarić, Josip Burušić, Vinko Čatipović, Radomir Drobac, Tanja Francišković, Veljko Đorđević, Hrvoje Gligora, Miroslav Goreta, Vladimir Gruden, Ema Ničea Gruber, Mevludin Hasanović, Neven Hrvatić, Vladimir Kolesarić, Dražen Kovačević, Ljiljana Moro, Jadranka Mustajbegović, Lana Mužinić-Masle, Josip Lopižić, Ljiljana Pačić-Turk,Vlatko Previšić, Daša Poredoš, Majda Rijavec, Slavko Sakoman, Zdenko Sonicki, Slađana Štrkalj-Ivezić, Alija Sutović, Predrag Zarevski, Zoran Zoričić, Tija Žarković-Palijan,

Tajnica simpozija: Nataša Simeunović
Rizničarka: Snježana Dornjak


Veselimo se Vašem sudjelovanju!

www.kockanje.info

Prijava sudjelovanja u word formatu - poslati faxom

REGISTRATION AND ACCOMMODATION FORM - word