SIMBOLI MEDICINE: ŠTAP I ZMIJA

Hermes, kaducej
Aesculapius, Eskulap, Asklepije
Mojsije


Od brda Hora zapute se Izraelci prema Crvenom moru da zaobiđu zemlju edomsku. Narod putem postane nestrpljiv. I počne govoriti i protiv Boga i protiv Mojsija: "Zašto nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji? Nema kruha, nema vode, a to bijedno jelo već se ogadilo dušama našim." Onda Jahve pošalje na narod ljute zmije; ujedale ih one, tako te pomrije mnogo naroda u Izraelu. Dođe narod k Mojsiju pa reče: "Sagriješili samo kad smo govorili protiv Jahve i protiv tebe. Pomoli se Jahvi da ukloni zmije od nas!" Mojsije se pomoli za narod, i Jahve reče Mojsiju: "Napravi otrovnicu i stavi je na stup: tko god bude ujeden, ostat će na životu ako je pogleda." Mojsije napravi zmiju od mjedi i postavi je na stup. Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio.

Slika mjedene zmije i danas ukrašava bolnice kako bi označila liječenje koje doktori obavljaju u tim ustanovama. Lik također nagovještava osobu Isusa Krista uzdignutog na križ, lik koji može liječiti našu ogorčenost i samosažaljevanje kad se nađemo u našoj životnoj pustinji.

Među grčkim kultovima je zapaženo mjesto pripadalo Asklepiju (na latinskom Eskulap), polubogu medicine i lječenja. Bolesni i unesrećeni izgovarali su naglas njegovo ime tokom molitve, kako u kućama tako i u molitvenim hramovima. Interesantno je to što je on, po svemu sudeći, bio autentična historijska ličnost, poznata po svojim iscjeljiteljskim veštinama. On se spominje u poznatom grčkom epu „Ilijadi” i to ne kao božanska figura, već kao liječnik koji čini čuda. Eskulap će status božanstva zadobiti tek naknadno, kad se uzdigao njegov kult – smatra se da je čak i Hipokrat bio njegov sljedbenik.
Simbol Eskulapa bio je štap oko kojeg se uvija zmija, a koji danas predstavlja simbol iscjeljenja u mnogim mediteranskim kulturama.
Porijeklo simbola – zmije oko štapa – verovatno je vezano za činjenicu da su u antička vremena infekcije zmijolikim parazitom Dracunculus medinensis bile veoma česte. Njihov tretman bio je drastičan i podrazumijevao je i nabadanje ovih crva na štap. Tu uslugu liječnici su reklamirali slikom koju danas posmatramo samo kao simbol.
Tek od XVI vijeka Eskulapov štap se nameće kao oznaka cijele medicinske struke.
Međutim, malo je poznato da je ovaj simbol zapravo nastao spajanjem dva objekta: Eskulapovog štapa i svete zmije koja je zapravo simbol njegove kćeri, Higije. I ona je od antičkog doba poštovana kao boginja zdravlja, Apolonova unuka, a često i poistovjećena sa samim zdravljem. Ime Higije je sačuvano do modernih vremena u reči higijena, a statue koje predstavljaju nju i njenog oca Eskulapa često ukrašavaju izloge apoteka.
Vremenom se kao simbol medicine usvaja i kaducej – štap Hermesa, grčkog boga trgovine, oko kojeg se simetrično uvijaju dvije zmije.
Jedina prava veza ovog boga sa medicinom jeste to što je porodio Eskulapovu majku Koronu, princezu Tesalije, koja je Eskulapa po predanju začela s bogom Apolonom, bogom izlečenja.
No, Hermes je personificirao i vještinu alkemije, koja je do srednjeg vijeka bila nerazdvojiva od same medicine.
Tokom XIX i XX vijeka, štap oko kojeg se uvijaju dvije zmije ušao je u uporabu kao znamenje liječnika i njihove umjetonosti, u čemu je presudnu ulogu odigralo njegovo uvođenje kao zvaničnog znamenja sanitetske službe američkih oružanih snaga 1902.
Nažalost, mnogi atributi koji se vezuju za trgovinu i ekonomiju nisu u skladu s etikom medicine, te mnogi smatraju da je upraba kaduceja sasvim neopravdana i da je on zapravo simbol uljez. (Dušan Katijević).

simbol zmije

Asclepius

grčki i rimski bogovi


04.04.2006.
Ispis