BIOLOGIJSKA PSIHIJATRIJA

 

prof. P. Filaković: Biologijska psihijatrija

 

prof. P. Filaković: Psihofarmakoterapija

 

 

(Koić E. Demencije - ppt)

(prof.dr.Ivo Lušić. Demencije. pdf)

(Elka Stefanova. Encefalopatije. ppt)

(dr.V. Rakočević-Stefanović. Organske traume)

(prof. P.Filaković. Organski uvjetovani duševni poremećaji)