DJEČJA I ADOLESCENTNA PSIHIJATRIJA

 

Dječja i adolescentna psihijatrija je grana psihijatrije koja proučava duševne poremećaje, njihovo dijagnosticiranje, prevenciju i liječenje kod djece i adolescenata, osoba mlađih od 18 godina.

 

Sanea Nađ, Elvira Koić. Autizam