FORENZIČKA PSIHIJATRIJA

 

Forenzička ili sudska psihijatrija je grana psihijatrije koja se bavi pravnim pitanjima vezanim uz duševne poremećaje. Sudsko psihijatrijski vještaci izrađuju ekspertize tj. provode vještačenja osoba koje zbog duševnih poremećaja dolaze u kontakt s pravnim normama, kaznenog i građanskog prava i u vanparničnim postupcima.
prof. P. Filaković: Forenzička psihijatrija

mr.sc. E. Koić: Vještačenja u psihijatriji

Skale procjene

E.Koić, P.Filaković, A. Magerle, M. Goreta, L. Mužinić: Prikaz priručnika za procjenu rizika opasnosti od zlostavljanja u obitelji (SARA),
nasilnosti (HCR-20) i seksualnog zlostavljanja (SVR-20).

prof. Ž.Horvatić: Pravna prevencija suicida

 

PEDOFILIJA. doc.dr.sc. Lana Mužinić. I maloljetnici mogu biti pedofili. Slobodna Dalmacija, subota, 16.07.2005.; SD Magazin.