LIAISON - SURADNA I KONZULTATIVNA PSIHIJATRIJA

 

Konzultacijsko suradna (liaison) psihijatrija se bavi suradnjom s ostalim medicinskim stručnjacima kako bi se poboljšala dijagnostika, liječenje i vođenje bolesnika s primarnim tjelesnim bolestima.

 

I.Požgain: Konzultativno-suradna ili liaison psihijatrija
M. Braš: Suradni psihijatar u liječenju boli
P.Filaković: Duševni poremećaji i tjelesne bolesti
P.Filaković: Terapija depresija kod bolesnika s komorbiditetom
P.Filaković: Tjelesne bolesti i izbor antipsihotika
P.Filaković: Povezanost bolnih sindroma i bolesti lokomotornog sustava
s depresijom i anksioznošću

 

Gregurek, R. članak. Suradna (Liaison) psihijatrija

Danijel Buljan i Marija Buljan. PSIHOFARMAKOTERAPIJA PSIHODERMATOLOŠKIH
POREMEĆAJA