PSIHIJATRIJA OVISNOSTI

 

Psihijatrija ovisnosti se bavi bolestima ovisnosti.

 

LJ. Hotujac: Ovisnost o drogama

E.KoiŠ: Svjesnost o drogi

Kockanje - www.kockanje.info