PSIHOTERAPIJA

 

Psihoterapijska i psihodinamska psihijatrija se bavi procesima kod kojih se osobe koje se žele osloboditi simptoma ili traže načine za osobni razvoj uz pomoć psihoterapeuta ili psihoanalitičara razumijevaju svoje ponašanje u zdravlju i bolesti, sa stajališta motivacije, naglašavajući psihološka značenja i biološke instinkte kao pokretače promjena.

A Glossary of Freudian Terminology
Doug Davis - Haverford College

prof. Vukšić Mihaljević. Ličnost i psihički aparat 1.

prof. Vukšić Mihaljević. Ličnost i psihički aparat 2.

prof. Vukšić Mihaljević. Psihološka medicina.

 

 
 
 
FREUD
 
 
 
ANNA FREUD
 
 
 
 
 
 
JUNG
     

 

Mehanizmi obrane Freud - struktura psihičkog aparata
empatija
S.Freud - faze razvoja (shema) ego   konttratransfer
E. Erikson - faze razvoja (shema); dr.Behzad Hađić: Tko sam Ja? Self koncept    
Shema po Karlu Abrahamu      
Margaret Mahler - faze razvoja (shema)