V - RAZDOBLJA PSIHOSOCIJALNOG RAZVOJA prema Eriku Eriksonu

1. PRVA GODINA ŽIVOTA
Stječe se temeljno povjerenje prema okolini i osjećaj sigurnosti. Ovisi o majci.
Neriješena kriza – temeljno nepovjerenje, osjećaj napuštenosti i otuđenosti (nepouzdanost roditelja, osjećaj napuštenosti i otuđenosti, neslaganje u odgoju). Krajnja posljedica: depresija ili paranoja.
Pozitivno rješenje krize-naučiti čemu treba a čemu ne treba vjerovati, razvija se NADA. Napušta neispunjene nade i pronalazi nove, sukladne realitetu.
Iskrivljena forma rješenja krize – idolatrija i obožavanje heroja.

2. DRUGA I TREĆA GODINA ŽIVOTA
Sazrijevaju mišići, aktivno djeluje na svoju okolinu, razvija se samokontrola, osnova za razvoj samopouzdanja i subjektivnog osjećaja «slobodne volje», ali i prihvaćanje pravila, reda i svoje ograničene autonomije prema zakonima društva.
Negativno rješenje krize – osjećaj poniženja, sumnje ili srama, osjećaj bezvrijednosti, sumnje u sebe, bespomoćnosti i rezignacije. Tome mogu doprinijeti i pretjerana zaštita roditelja.
Iskrivljenje – legalizam, tj. prevaga slova zakona iznad autentičnih ljudskih prava ili zdravog razuma u određenim okolnostima.

3. ČETVRTA DO SEDMA GODINA ŽIVOTA
To je doba igre, inicijative, raste odgovornost za okolinu i sebe, planiranje prema odabranim ciljevima, preuzimanje uloga, razmišljanje, maštanje, pamćenje, jezične sposobnosti, socijalne veze izvan kuće, stječe se spolna uloga.
Negativno rješenje, ako roditelj ne ohrabruje, već kritizira i guši, ili ismijava dijete- osjećaj krivnje, gubi se inicijativa, razvija se osjećaj rezignacije, lakog odustajanja, psihopatskog pasivnog ponašanja, seksualna impotencija, nemogućnost produktivnosti.
Iskrivljeno rješenje krize – igranje uloga i oponašanje odraslih, pretvaranje, gluma kako bi prikrio sebe.

4. OD ŠESTE DO JEDANAESTE GODINE ŽIVOTA
Uči se kontrolirati mašta, školske vještine, marljivost, upornost, sposobnost samodiscipline i zaključivanja, svladavanje tehnološke strane svijeta, razvija se vrlina kompetencije (nadležnost, mjerodavnost za područje u kom netko posjeduje znanja i iskustva), mogućnost djelovanja na druge ljude.
Neuspješno rješenje dovodi do osjećaja nekompetencije ili inferiornosti.
Iskrivljeno rješenje = postati «štreber», rob činjenica, koji osim svoje struke ne zna ništa drugo, ako se identificira sa školskim uspjehom kao mjerom vrijednosti, ili formalizam – ponavljanje praznih i besmislenih rituala.


5. ADOLESCENCIJA (od 12. do 21. godine života)
Potrebno je riješiti krizu identiteta, postati jedinsteno, posebno i osebujno ljudsko biće, naći svoje mjesto i ulogu u društvu, izabrati zanimanje, spojiti prošlost s budućnošću, uskladiti svoje sposobnosti, interese i sklonosti s nemilosrdnim zahtjevima okoline. Povoljno rješenje je samostalna, osobita i samobitna ličnost. Druga je kriza ideala koja je uvjetuje formiranje osobnog identiteta, nakon usporedbe filozofskih, religijskih, ideoloških ili znanstvenih koncepata o sebi i drugima sa realitetom koji je nesavršen i razočaravajući. Potrebno je prihvatiti i spolni identitet, zatim statusni, etnički ili rasni, ideologiju kulture kojoj se pripada.
Pozitivno rješenje razvija vrlinu vjernosti, na kojoj se razvijaju bračne i obiteljske veze i trajni identitet pojedinca.
Negativno rješenje: konfuzija identiteta, ne zna koja je njegova uloga u društvu, ne zna tko je; zatim biseksualna difuzija.
Prejaka identifikacija sa pojedincima i grupama, popularnim herojima i ličnostima , kao i nekoj ideologiji (npr. komunističkoj, hitlerovskoj, i sl.), može biti štetna za pojedinca. Iskrivljenje je totalitalizam, tj. fanatična opsjednutost onim što grupa smatra za neosporivu istinu ili pravo.

6. RAZDOBLJE ODRASLOSTI
Period mlade odraslosti, završavanje profesionalne osposobljenosti, temelji nezavisnog života i obitelji.
Povoljno rješenje je intimnost = voljnost združivanja vlastitog identiteta s identitetom bračnog druga, bez straha da će pojedinac izgubiti dio sebe; i LJUBAV, kao trajna predanost uz sposobnost za kompromise i samoprijegor, te erotski i romantični odnos.
Nepovoljno rješenje= izolacija i zaokupljenost samim sobom, osjećaj ispraznosti i nepotpunosti života, izoliranosti. Bijeg u brak kako bi se pronašao vlastiti identitet i ostvarila samostalnost je također nepovoljno rješenje. Takvi brakovi uglavnom propadaju.
Iskrivljeno rješenje je pridruživanje ii udruživanje, te elitizam, tj. stvaranje ekskluzivnih izoliranih grupa.

7. RAZDOBLJE ZRELOSTI (od 25. do 65.godine života)
Prihvatiti odgovornost da se poboljša određena kultura, stvaralaštvo i produktivnost, podučavanje drugih, podijeliti znanje i iskustvo, u odgoju djece i općenito. Razvija se vrlina brižnosti.
Negativno rješenje je zaokupljenost konformizmom, ugađanje samom sebi.
Iskrivljeno rješenje konflikta je autoritizam, izopačeni oblik brige za drugog koji s pravom brigom nema veze.

8. RAZDOBLJE STAROSTI
Javlja se potreba prisjećanja i procjene uspješnosti i vrijednosti cijelog životnog puta da se vidi red i smisao u svom dosadašnjem životu. Čovjek se povlači iz aktivnog života, javljaju se brojne krize (smanjenje prihoda, smrt bračnog druga..bolest..)
Ako je svjestan vrijednosti svog života, to ga brani od očajanja i od straha od smrti, jer se vide u svojim djelima ili potomcima. Razvija se vrlina pročišćenog, mirnog, sabranog znanja, vrlina mudrosti.
Negativno rješenje je strah od smrti, osjećaj da je život bio promašaj, okrivljavanje okoline za neuspjeh, «optimizam pamćenja» (dobra stara vremena), grižnja savjesti, paranoidnost, gorčina, opsesivnost, staračka škrtost.
Iskrivljeno rješenje je sapijentizam, poza mudrosti koja zapravo ne postoji.

S.Freud - faze razvoja; E. Erikson - faze razvoja (shema); Margaret Mahler - faze razvoja