Socijalna psihijatrija

 

Socijalna psihijatrija je grana psihijatrije koja se bavi kulturološkim, ekološkim i sociološkim čimbenicima koji izazivaju, precipitiraju, pojačavaju, produžuju ili na drugi način kompliciraju neprilagođene modele ponašanja te njihovim liječenjem.

 

Mobbing.hr - najčešća pitanja i odgovori
Povijest i sadašnjost socijalne psihijatrije
Socijalna i psihijatrija u zajednici
Socioterapija