Stres, psihotrauma i PTSP

 

Stres, psihotrauma i PTSP (posttraumatski stresni poremećaj) su posebno važno područje interesa psihijatara.

ppt prezentacije www pdf letci
  Suicidi - www.suicidi.info   stres i ptsp
prof. Vukšić-Mihaljević: Psihotrauma Kockanje - www.kockanje.info    
prof. Pavo Filaković: PTSP     suicidi
prof. Vukšić-Mihaljević: Rizični faktori traume      
  Mobing- www.mobbing.hr   mobing
mr.sc. Koić Elvira."PTSP i stigma duševne bolesti".
Kongres vojne medicine, Zagreb, listopad 2005.

    kockar
      kockar2
mr.sc. Elvira Koić: Mediji i suicidi      
       
mr.sc. Elvira Koić: PTSP (predavanje za Dnevnu bolnicu)      
       
dr Juraj Njavro: Mučeništvo      
mr.sc.Daša Poredoš: Mučenje